Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


Bjarne Overmark
Bjarne Overmark, 64 år

Folkeskolen er der, hvor kommunen rammer allerflest borgere – derfor var det en katastrofe, at byrådsflertallet bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kom igennem med deres destruktive angreb på skolestrukturen i Randers Kommune, som har startet en flugt fra kommunens folkeskole.

Advokat, medlem af Randers Byråd for Beboerlisten. Næstformand og sagsbehandler i Randers Lejerforening, formand for Rådgivning for Udlændinge i Randers og stiftende medlem af foreningen Livtagerne.

Kommunalvalget 2017 bliver mit syvende valg for Beboerlisten.
Jeg har været engageret i kommunal politik i Randers igennem de sidste 24 &ari...
Læs mere
Michael Rützou
1. september 2017
Michael Rützou, 47 år

Jeg har seks børn, og har haft børn i vuggestue, dagpleje, børnehave og folkeskole igennem rigtig mange år. Derfor har jeg været specielt aktiv indenfor børne- og ungeområdet, hvor det er virkelig skræmmende at se, hvor mange færre hænder, der er til at have med børn at gøre.

Olcay Turan
1. september 2017
Olcay Turan, 38 år

Som repræsentant for Beboerlisten vil jeg arbejde for at rulle besparelserne tilbage og give flere hænder til børneområdet. Vi bliver nødt til at investere i vores børns fremtid, og give dem nøglen til et godt voksenliv

Dahir Hashi Warsame
1. september 2017
Dahir Hashi Warsame, 61 år

At tale sit eget sprog er ikke en modsætning til integration – det er et spørgsmål om at kunne tale med sin familie

29. marts 2017
Opstillingsgrundlag for Beboerlisten 2017

Vedtaget på Randers Lejerforenings generalforsamling d. 29. marts 2017

22. august 2016
Social- og Indenrigsministeriet: Randers Kommune skulle have udleveret Powerpoints i Skolestruktursagen

Social- og Indenrigsministeriet er nu kommet med sin udtalese ifht sagen om de hemmelige powerpoint-filer, som Randers Kommune nægtede at udlevere til kritiske byrådspolitikere under kampen om skolestrukturen. Det er blevet til en ganske voldsom kritik af kommunen, der ikke har fulgt hverken journaliserings- eller aktindsigtsregler. Men det får ingen umiddelbare konsekvenser. Læs uddrag og download den fulde udtalelse. her

19. juni 2016
Projekt Thors Bakke risikabelt og ulovligt - Kim Kristensen - Beboerlisten

Randers Kommune forærer for 17,8 millioner kr parkeringspladser til privat firma.

19. juni 2016
Mørkelagt Personalesag - detailhandelsplanen for Randers Kommune - udbud af Randers Kommunes revisionsfirma og bankforbindelse - Aarhus Lufthavn

- det er de sager Beboerlistens gruppeformand Bjarne Overmark har valg at kommentere på i videoen før byrådsmødet den 20/6-2016.

En af konsekvenserne af den nye skolestruktur er budgetoverskridelser på specialundervisning og befordringsgodgørelse - det har byrådet nu omsat til en besparelse svarende til 34 lærerstillinger
8. juni 2016
23 millioner spares på udsatte børn og unge - 17 millioner på folkeskolen i Randers Kommune

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 6. juni 2016 og Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2016 i Randers Kommune.

Der er stadig meget store problemer i familieafdelingen i Randers kommune - og nu vil man skære yderligere ned.
5. juni 2016
Folkeskolen i krise - forslag om besparelser på anbragte børn - Randers kommune Byrådsmøde d. 6.juni 2016

Udvalgte sager til det kommende byrådsmøde mandag d. 6. juni kl. 16.

Hvad var det faglige indhold i studieturen for Randers Havn til Bordeaux?
16. marts 2016
Randers Havn på Studietur til Turistområde uden havn!?

Randers Havn besøgte i 2012 Bordeaux, hvis nærmeste større havn ligger 45 kilometer fra byens centrum. Omvendt var den sydfranske storby oplagt til flere af turens sociale arrangementer, som blandt andet inkluderede besøg på en berømt vingård.

Hvis man som forældre ikke er tilfreds med skolen som en følge af nedskæringer, skolereform, inklusion, skolelukninger/sammenlægninger - og mener at lærernes muligheder for at opfylde deres roller er så godt som umulig under de nuværende forhold - så levner spørgeskemaet ingen muligheder... andet end at hænge lærere og pædagoger ud.
24. november 2015
Kritik af brugertilfredsheds-undersøgelse på skoleområdet op i byrådet

Bjarne Overmark tager Randers kommunes brugertilfredshedsundersøgelse for folkeskolen op i byrådet efter kritik fra forældre, der mener resultatet meget let kan blive misvisende.

1. oktober 2015
Provenuet, der forsvandt i den blå luft – Byrådsflertallets kommunalt betalte propagandakomite spinner videre

Det store bedrag består i at Ernst og Youngs beregninger, er en fiktiv opgørelse af de besparelser, der på papiret kan foretages ved at nedlægge skoler. Som det fremgår at forvaltningens sagsfremstilling til dagens møde ´Det faktiske provenu er i tabellen opstillet således, at det kan sammenlignes med det provenu, der var estimeret af Ernst & Young ved gennemførelsen af den nye skolestruktur.

26. august 2015
Usikker skolevej

Så er der allerede sket den første ulykke på de nye lange og farlige skoleveje

I Randers kommune kan eleverne efter sommerferien leje aflåste skabe som et af de væsentlige ´fremskridt´ i den nye skolestruktur - men tidl måtte Roskilde kommunen tilbagebetale ulovligt opkrævede skolepenge for deres udlejning af skabe til folkeskoleelever.
8. august 2015
Ulovlig brugerbetaling på folkeskolen i Randers -Spørgsmål til byrådets åbne spørgetid

Den nyligt indsatte formand for børn og skoleudvalget i Randers kommune har i Randers Amtsavis bekendtgjort, at en af de store fremskridt i den nye skolestruktur i Randers, er elevernes muligheder for at leje aflåste skabe i skolen. Roskilde kommune forsøgte det samme i 2013, men kommunens velfærdsdirektør Yvonne Barnholdt udtalte efterfølgende ´at det er ulovligt, at skolen lejer skabe ud til eleverne, da det skal være fuldstændigt gratis at gå i folkeskole.´


GÅ TIL SIDE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>

Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009