Vejledende folkeafstemning om broer skal op i byrådet

Når det nye byråd mødes for første gang d. 31. januar 2022, skal det tage stilling til et forslag fra Beboerlisten om en vejledende folkeafstemning om Klimabro, Østbro eller ingen bro, men en sluse ved Udbyhøj.

Der er ingen tvivl om, at det mest brandvarme emne op til byrådsvalget i Randers Kommune i efteråret endte med at være Klimabro kontra Østbro.

– Efter vores mening så overskyggede brodiskussionen nogle af de langt mere presserende emner, som f.eks. de skjulte nedskæringer på ældreområdet eller nogle fremsynede og reelle miljø- og klimatiltag, fortæller Rasmus Bøgh Vinther fra Beboerlistens baggrundsgruppe. – Men Østbrolisten var dygtige, og deres kanonvalg tydeliggjorde jo, hvor stor modstanden mod byrådsflertallets planer om en ny “klima”-bro var ude blandt borgerne.

Beboerlisten argumenterede op til valget for, at man i stedet burde finde andre måder at løse såvel trafikale problemer over Randers Bro samt de oversvømmelser som den stigende vandstand og klimaforandringer vil medføre i de kommende år.

– Man har fra starten stirret sig blind på broer, som løsningen på problemerne, andre muligheder som kan sættes i værk langt hurtigere og billigere er slet ikke blevet undersøgt, mener Rasmus, der også stillede op til byrådsvalget, men ikke opnåede en plads.

– Uanset om det er den Klimabro eller Østbro, så er det ikke noget der sker de første 10 år og vi har brug for løsninger her og nu, så vi er imod begge broprojekter. Men det bør jo i sidste ende være borgerne i Randers, der har det afgørende ord.

Rasmus Bøgh Vinter er medlem af Beboerlistens baggrundsgruppe

Dels fordi et broprojekt kommer til at binde midler op for mange kommende byråd, og fordi de mange proteststemmer, som Østbro-listen fik, viser at der langt fra er enighed i kommunen om hvordan man skal løse problemerne, så mener Beboerlisten, at det vil være naturligt at spørge borgerne til råds.

Derfor har Bjarne Overmark, der sidder i Byrådet for Beboerlisten, fremsat et forslag til det kommende byrådsmøde, hvor forvaltningen bedes om at udarbejde et forslag til en vejledende folkeafstemning for alle stemmeberettigede i Randers Kommune.

Temaet er for eller imod:
– en bro tværs over Randers Havn, den såkaldte klimabro inklusive såkaldt klimasikring ved det nordlige havnebassin. (“Klimabroen”)
– en bro ca 1,5-2 km øst for Randers Havn inklusive en sluse ved Udbyhøj (“Østbroen)
– ingen bro, men med en sluse ved Udbyhøj.

SENESTE ARTIKLER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021