10. Adnan Barzange, 43 år, pædagog og tolk

KANDIDAT FOR BEBOERLISTEN KV21

10. Adnan Barzange, 43 år, pædagog og tolk

Jeg kom til Danmark i 1999 fra Kurdistan i det nordlige Irak.
Min gymnasieuddannelse har jeg fra Irak, og i Danmark blev jeg uddannet pædagog, og har siden arbejdet som både pædagog, familiekonsulent, tolk og været lærer​vikar på mange skoler i Randers.

Jeg engagerer mig gerne socialt og har været med til at arrangere fællesspisninger for alle beboere i Jennumparken, og har tidligere været opstillet for Beboerlisten til kommunevalgene i 2013 og 2017 med specielt fokus på 2-sprogede børn og integration.

2-sprogede børn har sproglige problemer både i hjemlandets modersmål og i relation til det danske sprog.
Modersmålsundervisningen skal derfor opprioriteres, fordi sproglig sikkerhed i modersmålet også er en forudsætning for at blive dygtig til dansk.
Et veludviklet modersmålssprog er desuden vigtigt for børnenes identitet og tryghed, herunder evnen til at kommunikere med den del af familien, som fortsat bor i hjemlandet.

Generelt er der et godt daginstitutions og skolesystem i Randers, men der er behov for flere 2-sprogede medarbejdere.

Jeg har oplevet stor udvikling selv ved at være sammen med andre udlændinge og danskere i forskellige uddannelsessammenhænge, og jeg stiller op for Beboerlisten for tredje gang, fordi jeg ligesom resten af Beboerlisten gerne vil hjælpe navnlig de svage i samfundet, herunder udlændinge, som har det svært.

ALLE KANDIDATER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021