4. Mark Larsen, 52 år, jurist

KANDIDAT FOR BEBOERLISTEN KV21

4. Mark Larsen, 52 år, jurist

Jeg stiller op for at slå et slag for de svage i samfundet, de skal behandles med respekt.

Udsatte børn er min mærkesag, som jeg vil kæmpe bravt for en øget indsats på netop det område. Jeg brænder særligt for børn, der bliver udsat for omsorgssvigt. Børn fortjener en sikker opvækst, og de er dem, der skal danne base for vores fremtidige samfund. Det er essentielt, at børn vokser op under trygge forhold og bliver givtige mennesker, der kan bidrage til samfundet, så de ikke vokser op og bliver en belastning for samfundet som socialt udsatte.
Vi kan ikke være tilstandene på plejehjemmene bekendt. De mennesker, der har været med til at opbygge velfærdssamfundet, skal også kunne nyde af det i sidste ende. Det skylder vi dem.

I forhold til ældreplejen i Randers kan man kun klandre borgmesteren og de ansvarlige på området for det ansvar, han har forsømt over for de ældre i Randers Kommune. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt over for vores ældre, de fortjener en værdig alderdom. Den seneste tids sager vedrørende elendige forhold for vores ældre har bevist, at politikken på området er kuldsejlet.

Hjælp og understøttelse til de ældre, udsatte børn, og generelt socialt udsatte skal tilpasses den enkelte således, at ingen bliver efterladt. Jeg ønsker en slags borgerløn for dem uden job. Ikke sagt at man skal få uden at bidrage. Vi skal sørge for, at de, der er svært udfordret, ikke bliver belastet af et system, der har til hensigt at hjælpe, så de også kan have et værdigt liv i det ”velfærdssamfund”, som nogle er så stolte af.

Jeg stiller op for Beboerlisten, fordi jeg har lov til at udforme mine egne synspunkter og kæmpe for de mærkesager, jeg synes er vigtigt.
Beboerlisten tager stilling fra sag til sag og har ikke en defineret ideologi. Det, synes jeg, er vigtigt, så vi kan kigge på de konkrete sager og tage de rigtige hensyn og kæmpe for de svage borgere i vort samfundet.

Ethvert samfund bliver målt ved, hvordan man behandler de svageste, og jeg er ikke stolt over den måde, vi behandler vores svageste i dagens Danmark. Politik handler om prioriteringer, hvor vi skal sørge for, at der prioriteres rigtigt. Det gør vi ved at sætte ind overfor udsatte børn, socialt udsatte, samt sørge for ordnede forhold for vores ældre medborgere.

ALLE KANDIDATER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021