8. Feramuz Acar, 56 år, socialrådgiver

KANDIDAT FOR BEBOERLISTEN KV21

8. Feramuz Acar, 56 år, socialrådgiver

Jeg stiller op igen for at støtte Beboerlisten og for hjælpe med at varetage de svage gruppers interesser.

Der har været rigtig mange besparelser og omlægninger inden for psykiatrien. For 10 år siden var vi 15 på min arbejdsplads, nu er vi kun 8 til at varetage de samme opgaver.
Vi møder flere og flere selvmordstruede unge, og mange udsatte unge er blevet mere ensomme – en udvikling, der er blevet værre under Corona-nedlukningerne.
Ventetiden for at at få tid hos en psykolog eller psykiater er specielt for børn og unge helt hen i vejret. Man kan let komme til at vente 1-1,5 år på opstart af et forløb. Det er under al kritik.

Børnefamilier, der oplever problemer, får sjældent den støtte, de har brug for, og det giver større problemer hen ad vejen og bliver på sigt både en menneskelig og økonomisk udgift for kommunen.

Jeg vil kæmpe for at der bruges flere midler på forebyggelse, misbrugsbehandling, bedre aktivitetstilbud, værksteder, kurser mv. Vi skal kort sagt bruge flere penge på børn og unge – dem er der mulighed for at redde.

ALLE KANDIDATER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021