6. Melita Dzafic, 28 år, folkeskolelærer

KANDIDAT FOR BEBOERLISTEN KV21

6. Melita Dzafic, 28 år, folkeskolelærer

Jeg stiller op, fordi vi skal give lærerne den tillid og anerkendelse, de fortjener. Jeg ser god uddannelse som fundamentet for et godt erhvervsliv – et erhvervsliv baseret på en uddannelse, som ikke kun søger at fremme de faglige kompetencer, men i lige så høj grad en folkeskole, som omfavner det hele menneske, hvor sociale og personlige kompetencer også kommer spil, med det formål at fremme den enkelte elevs følelse af selvværd og selvvirksomhed. Den udvikling vil jeg gerne være med til at understøtte.

Vi skal have en god folkeskole, som ud over at udvikle elevernes nysgerrighed og gåpåmod, også rummer motiverede og kvalificerede lærere, som er rustede til at udvikle og fastholde en mangesidig interesse for læring og for livet hos eleverne.

Igennem min uddannelse i pædagogisk filosofi har jeg fået indsigt i de store betydninger, der ligger i at have fokus på de grundlæggende pædagogiske værdier, såsom anerkendelse, tillid og omsorg. Værdier som vi mennesker unægteligt er afhængige af. Disse værdier kan igennem en grundig pædagogisk såvel som filosofisk refleksion, bidrage til et nuanceret blik på, hvordan vi bedst muligt kan gå til de pædagogiske handlemuligheder, vi har med at gøre, i forsøget på at skabe en bedre skole.

Med min uddannelsesmæssige baggrund som folkeskolelærer samt kandidat i pædagogisk filosofi, har jeg mulighed for at bidrage til en refleksiv- og praksisfunderet tilgang til folkeskolen. Det er vigtigt for mig, at vi ikke kun gør folkeskolen op i tal på et regneark, men at vi også har fokus på mennesket med dets grundlæggende pædagogiske værdier, når vi tænker uddannelse.

Det vigtigste er vores børn, og dem skal vi gerne give en god start på livet; Bl.a. gennem god uddannelse og generelt gennem nærværende pædagogisk refleksion, således at de med lyst og glæde kan videreudvikle vores lokalsamfund.

Jeg har gjort mig nogle erfaringer i løbet af min læreruddannelse, som jeg føler jeg kan bidrage med igennem Beboerlisten. Erfaringer i udskolingen, og mellemtrinnet både i folkeskole og privatskole. Igennem min praktik oplevede jeg på nært hold de udfordringer, der opstod, både socialt, pædagogisk og infrastrukturmæssigt grundet nedlukningen af Vorup Skole. Jeg ønsker ikke, at der skal lukkes flere skoler, hverken folkeskoler eller specialskoler. Det betyder også at vi ikke skal rykke rundt på de specialbørn der allerede er i systemet, men værne om dem, hvor de er.

ALLE KANDIDATER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021