5. Mads Bloch Christensen, 32 år, journalist.

KANDIDAT FOR BEBOERLISTEN KV21

5. Mads Bloch Christensen, 32 år, journalist.

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg elsker Randers.
Som tilflytter er jeg faldet pladask for både borgerne, byen og kulturlivet. Vi kan noget helt særligt her, som vi skal bevare, fordi den sjæl, der lever i Randers, er forsvundet fra mange andre byer af samme størrelse.

Vi skal sørge for, at der fortsat er billige og gode boliger i Randers, og kæmpe imod de tilstande, som i flere større byer har ekskluderet de mindre bemidlede fra at bo i midtbyen.

Vi skal lære af de fejl, som andre byer har lavet ved deres havneområder. Vandet i Randers skal ikke være forbeholdt de velhavende, og når vi skaber nybyggeri, anlægsprojekter og store visioner, så skal det komme alle borgere i byen til gode.
Byen skal selvfølgelig udvikle sig, men vi må ikke glemme at høre befolkningen. Det er dem, der skal bo i byen, og der er ingen, der kender borgernes behov bedre end borgerne selv.

Vi skal ikke udvikle for udviklingens skyld, og jeg savner en konkret strategi for byen, som selvsagt skal udarbejdes i overensstemmelse med borgerne i Randers.
Randers savner retning for udviklingen, og vi skal sikre, at Randers tør have den demokratiske samtale med sine borgere om, hvad den retning så skal være. Et stærkt civilsamfund er kendetegnet ved demokratiet, og det er vigtigt, at vi samlet finder fælles fodslag på de problemer, der berører borgerne.
Jeg nåede aldrig at opleve Kærsmindebadet, og jeg sukkede dybt ved snakken om at nedlægge Pakhuset, fordi den slags institutioner og bygninger er umulige at få igen, når de først er fjernet.
Det samme kan siges for Bækkestien og de øvrige bynære grønne områder – de er svære at få igen, hvis de først forsvinder, og det er vigtigt at have grønne åndehuller, hvor alle borgere kan nyde en gåtur eller et ophold i det fri.

Jeg stiller op for Beboerlisten, fordi Beboerlisten er lige dele idealistiske og pragmatiske.
Vi forsøger at finde de mulige løsninger, der giver mest mening for de berørte borgere, men uden at gå på kompromis med vores principper.
Beboerlisten husker, hvad Randers er, og forstår hvad det kan blive.
Randers skal blive ved med at være Randers.

ALLE KANDIDATER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021