Randers Specialskole opråb kommer på byrådsmødet d. 21.3.2022

Efter bestyrelsen på Randers Specialskole har udsendt et opråb til byrådet omkring en helt uholdbar økonomisk situation, har Bjarne Overmark fra Beboerlisten indsendt en række spørgsmål til borgmesteren/ forvaltningen og bedt om at henvendelsen bliver sat på førstkommende byrådsmøde og desuden drøftes i Skole- og uddannelsesudvalget.

1. Kan det bekræftes at forældrebestyrelsen før jul 2021 fik oplyst, at der manglede knap 3 mio kr og i februar 2022 fik oplyst, at nu manglede godt 16 mio kr?

2. Hvad er forklaringen på at skolens forventede underskud på mindre end 3 mdr steg fra 3 mio kr til 16 mio kr – et spring på 13 mio kr?

3. Har bestyrelsen ret i, at Randers Specialskole i strid med de politiske beslutninger undertakseres ved visitering af elever til skolen? At eleverne bliver visiteret med stadig tungere og komplekse problemstillinger men ved visiteringerne på mirakuløs vis kommer i de billigere katagorier?

4. Har bestyrelsen ret i, at navnlig eleverne til den nye afdeling på Støvringgårdvej er underfinansieret i forbindelse med visiteringen?

5. Har bestyrelsen ret i, at der ikke længere ind går psykologer i det team, som visiterer elever til Randers Specialskole og katagoriserer de samme elever langt billigere end deres behov tilsiger?

6. Kan borgmesteren bekræfte, at Randers Specialskole (som tidligere bestod af et specialtilbud for autister m.fl. på Firkløverskolen og et specialtilbud for fysisk og pskykisk multihandicappede børn) nu i stigende omfang mere er blot et pasningstilbud og ikke et egentlig dannelses- og uddannelsestilbud?

7. Borgmesteren bedes oplyse udviklingen år for år i personalegruppens fordelt på personalekatagorier i perioden 2010-2022 hos Randers Specialskole?

8. Finder borgmesteren det forsvarligt i Randers Specialskole indenfor sit budget at nedskære med yderligere godt 16 mio kr?

9. Hvilke overvejelser giver henvendelsen fra skolebestyrelsen i øvrigt borgmesteren anledning til?

SENESTE ARTIKLER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021