9. Michael Rützou, 51 år, selvstændig

KANDIDAT FOR BEBOERLISTEN KV21

9. Michael Rützou, 51 år, selvstændig

Jeg har 8 børn, hvor den ældste nu har rundet de 30, så jeg har haft første parket til de omfattende nedskæringer og forringelser i kommunens daginstitutioner og skoler, der er sket over den sidste årrække.
Gennem alle årene har jeg deltaget aktivt i kampen for at stoppe de værste nedskæringer – det er efter min mening en kamp, der føres på gaden til demonstrationer, til strejker på arbejdspladserne såvel som i byrådssalen.

Vi har i familien haft et barn, der skulle udredes og have psykiatrisk hjælp. Det viste sig, at der var en helt absurd ventetid på 72 uger – halvandet år – på en akut psykiatrisk udredning. Det er helt uacceptabelt og til stor skade for såvel børn som for resten af familien.
Vi endte med selv at betale for en privat psykiater, men det er jo langt fra alle der kan det. Ventetiden på psykiatrisk / psykologisk hjælp til børn (og deres familier) skal ned i et helt andet leje. Det hører i første omgang under Regionen, der er ansvarlig for, at der i hele region Midtjylland kun er to børnepsykiatere med det, man kalder «ydernummer», som lægerne kan henvise til .
Men hvis ikke de kan løse opgaven, så må kommunen træde til og gøre det for dem.

Det samme gør sig gældende indenfor det trafikpolitiske. Når man fra Regionens side vælger at nedlægge vigtige busruter, som f.eks. 918X, så må kommunen træde i karakter og overtage driften.

Tilbage i 1988 læste jeg Brundtland-rapporten «Vores Fælles fremtid» og fik øjene op for den truende miljøkatastrofe, der stod lige uden for døren. Det er heldigvis blevet langt mere mainstream at være «grøn», men det er blevet væsentlig mere akut, at vi ændrer på vores måde at producere og forbruge på. Det går alt for langsomt og vi kan ikke overlade en så vigtig opgave til markedskræfterne.
Jeg mener i langt højere grad kommunen burde gå forrest i at komme med bæredygtige og grønne løsninger. Man kunne desuden arbejde for oprettelsen af et lokalt videns- og udviklingcenter for teknologisk udvikling indenfor området. Det ville måske også kunne trække nogle uddannelser og på sigt arbejdspladser til byen.

ALLE KANDIDATER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021