2. Lone Thomasen, 50 år, førtidspensionist

KANDIDAT FOR BEBOERLISTEN KV21

2. Lone Thomasen, 50 år, førtidspensionist

Jeg stiller op fordi, at Beboerlisten er uundværlig i byrådet. Uden os vil byrådet gå nedenom hjem. Det arbejde vil jeg gerne være med til at støtte og derfor stiller jeg op til Kommunalvalget. For at holde de andre politikere i kort snor.

En af de ting, jeg vil kæmpe for er, at vi fortsat har omkostningsbestemt leje og god beboelse i Randers. Alle skal have råd til at leve, og det vil jeg kæmpe for, at man fortsat kan i Randers. Jeg vil ikke være med til, at voksne mennesker eller pensionister kun har råd til at bo i et enkeltværelse. Det kan vi ikke være bekendt.

Derudover vil jeg være med til at være en stemme for de sårbare borgere herunder især de ældre, og at vi i kommunen dækker deres behov; ingen nedskæringer på velfærdsområder. Andet kan ikke gøre det.
Vi lader for mange i stikken i et system, der ikke er til gode for dem. Vi skal kigge på, hvordan vi indretter vores jobcentre og tilpasser de forløb til den enkelte borger. Således at de både bliver bedre rustet og får værdigheden tilbage.


Når vi kigger på Midtbyen, så kan der ikke være nogen tvivl om, at den skal være mere tilgængelig. Vi skal sørge for flere p-pladser i midtbyen, men også at det er nemmere for gangbesværede at befærde sig i Midtbyen. Der er ikke noget at sige til, at midtbyen dør hen, når vi ikke understøtter alle borgere.


Det gør ondt at se, hvordan vi behandler de ældre i kommunen.
Når vi ser på sagerne fra Huset Nyvang, kan man kun ryste på hovedet. Jeg vil ikke bare se på, at vores ældre behandles som andenrangsborgere i det velfærdssamfund, de har bygget op.

Jeg stiller op for Beboerlisten, fordi de kæmper for lejerne, de svage og ældres rettigheder. Men også i høj grad på grund af den måde Beboerlisten arbejder i byrådet. Man er kritisk overfor forvaltningen og er ikke bange for at grave ned i kommunens ulovligheder.

ALLE KANDIDATER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021