Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


Kim Kristensen
Vores biodiversitet er blandt de laveste i landet

Når både bierne og sommerfuglene forsvinder, så får det folk til at stoppe op og tænke ´det her er sgu ikke godt´

af Kim Kristensen

Vi kan alle sammen godt se, at vi bliver nødt til at passe på naturen.

Når både bierne og sommerfuglene forsvinder, så får det folk til at stoppe op og tænke 'det her er sgu ikke godt'.

Specielt tilbagegangen af bierne, som er temmelig vigtige i bestøvningsprocessen,... Læs mere
1. november 2017
Debatmøde om Vold i ældreplejen og socialpsykiatrien

Hvert tredje FOA-medlem oplever vold eller trusler i arbejdet med ældre og psykisk syge borgere. Beboerlisten arrangerer d. 3 november kl. 16 et debatmøde omkring vold i ældreplejen og socialpsykiatrien

Fra en af de mange demonstrationer mod den ny skolestruktur og skolelukninger
3. september 2017
Stop flugten til privatskolerne

På et år – fra sommeren 2015 til sommeren 2016 - er antallet af elever fra folkskolen i Randers som kommer ud med afgangseksamener, hvor man har fået mindre end 2 i dansk og matematik, steget fra 10% til 18%

Carsten Agger, 52 år
1. september 2017
Carsten Agger, 52 år

Kommunen skal gøre alt hvad den kan, for at stimulere græsrodsinitiativer som f.eks. folkekøkkener og Randers Makers Space

Nicholine Erdman Andersen
1. september 2017
Nicholine Erdman Andersen, 25 år

Nedskæringer på skoler, daginstitutioner og ældreområdet har nået et uanstændigt niveau.

Rune Birk
1. september 2017
Rune Birk, 31 år

Hvis jeg bliver valgt ind, så skal vi have ryddet op i DJØF’erne i kommunen, hvis vi kan komme til det. De koster simpelthen for mange penge, og det er et af stederne, hvor pengene fosser ud – på jurister, økonomer og andre konsulenter.

Bent Dalstrup
1. september 2017
Bent Dalstrup, 59 år

Hvis jeg bliver valgt ind vil jeg derfor navnlig kæmpe for de arbejdsløses vilkår i vores beskæftigelsessektor

Anne-marie Ejsten
1. september 2017
Anne-Marie Ejsten Madsen, 54 år

Især de ældre borgere skal sikres en værdig og ordentlig alderdom, så jeg mener, at det også skal være slut med nedskæringer på personalet på ældreområdet

Pernille Husum
1. september 2017
Pernille Husum Klitte, 30 år

Tilbage er blevet en forpjusket folkeskole, og eleverne strømmer fra folkeskolerne til privatskolerne – med den konsekvens at folkeskolerne får endnu flere økonomiske problemer og endnu sværere ved at gennemføre en forsvarlig undervisning af vores børn

Katrhine Junski
1. september 2017
Kathrine Junski, 38 år

Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg fokusere på skoleområdet, institutionsområdet og integration, som alle trænger til et alvorligt løft efter flere års udsultning.

Preben Kofod
1. september 2017
Preben Kofod, 68 år

Der er et begreb som hedder Naturkapital, hvor 100 point er udtryk for en god natur. Her scorer Randers 17 point og placerer sig dermed blandt de absolut dårligste kommuner i landet. På en lister over de mest giftsprøjtede kommuner i Danmark indtager Randers en niendeplads. Det skal der laves om på.

1. september 2017
Kim Kristensen, 59 år

Desværre har byen de seneste år været ledet af byrådsflertal med en nærmest religiøs overbevisning om, at den eneste vej til fremgang er skattesænkninger og etablering af nogle få ”fyrtårne” til at trække husarerne til. ”Fyrtårne” som en ny idrætshal, højhus på Thors bakke og kommunalt finansieret elitesport.

Mikkel Kristensen
1. september 2017
Mikkel Kristensen, 30 år

Det handler blandt andet om at få gjort byen mere attraktiv overfor nye børnefamilier, fordi de familier, der bor i Aarhus, kunne få markant mere ud af at bo i Randers

Martin Laursen
1. september 2017
Martin Laursen, 40 år

Hvis jeg bliver valgt til byrådet vil jeg prioritere alle områder, der berører børn, unge og ældre. Det er dem, der skal have mest udbytte af velfærdssamfundet. Og det er dem, der står til at miste mest, når velfærden bliver beskåret

Jens Laursen
1. september 2017
Jens Laursen, 51 år

Hvis noget endelig skal sendes i udbud, så er det vigtigt, at kommunen går forrest og både sikrer danske forhold og elevpladser til vores unge under uddannelse.


GÅ TIL SIDE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>

Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009