Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


29. januar 2018   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. oppe på mandagens byrådsmøde

De første 30-40 sager er fordeling af politiske ben - dvs diverse poster i bestyrelser mv.
Herefter skal byrådet behandle en ny Skolestyrelsesvedtægt for skoler i Randers Kommune - Beboerlisten har foreslået (gen)oprettelsen af pædagogiske råd på de skoler, hvor lærerne ønsker der.. Det skal bla. give den daglige styring og udvikling i skolen et løft.

Hvor skal fremtidens busterminal ligge? Det har i den sidste tid optaget en del spalteplads i medierne. Beboerlisten har i mange år ønsket at busterminalen skulle flyttes til gasværksgrunden for at opnå en større sammenhæng med togdriften, men der er mange argumenter for og imod de forskellige placeringer. Det er kun de indledende drøftelser, der kommer på byrådsmødet, så der træffes ingen beslutninger endnu.

 

Beboerlisten har tidl rejst spørgsmål på socialudvalgsmødet om hvordan man bliver debriefet/behandlet, når man som offentlig ansat har været udsat for vold eller strusler om vold. Denne sag skal nu også op i byrådet.

Så er der spørgsmål om sagen om kommunens ulovlige fyring af en tillidsmand i familieafdelingen, hvor Randers kommunen efterfølgende har tabt sagen i voldsgiftsretten, der kendte fyringen ulovlig og fastsatte en erstatning.

Velfærdslisten har sat ”frikadellesagen” på dagsordnen igen, dvs. Det påbud som det forrige byråd vedtog, at børneinstitutionerne skal servere svinekød – uagtet at ingen institutioner på det tidspunkt havde fjernet svinekødet fra menuen.

Hal4 skal oppe at vende igen – før jul meddelte Kommune kredit at man ikke ville yde lån, da det Hallen bla.a skulle anvendes til kommercielle formål. Beboerlisten og Velfærdslisten lavede herefter en fælles henvendelse til ankestyrelsen, der blev videresendt til statsforvaltningen, om hvorvidt det overhovedet er lovligt at Randers kommune yder tilskud til hal 4, når den bruges til ikke kommunale formål.
Byrådet skal på byrådsmødet behandle kommunens svar til statsforvaltningen.

Enhedslisten har stillet en række forslag om pressens muligheder for at fotografere og optage video på byrådsmøderne- samt at vidoestreame møderne på internettet Disse tiltag støtter Beboerlisten fuldt ud.

Det har i mange år været besluttet at der skulle bygges almene boliger på Markedspladsen (overfor Værket) – men af uvisse årsager er det aldrig blevet til noget – nu da, der lader til at komme skred i projektet, er der kræfter, der mener at der i stedet skal bygges nye parkeringspladser.

Der kommer en betydelig omlægning af administrationen i Randers kommune – det behandles delvist på den lukkede del af byrådsmådet.
Lyt til byrådsmødet på http://asm01.randers.dk/avc/vod.html


Dagsorden:
https://dagsordener.randers.dk/vis/pdf/dagsorden/5b94f143-a76a-4a05-a1b3-0137d31b5978
https://www.facebook.com/Beboerlisten
https://www.facebook.com/bjarne.overmark.beboerlisten/Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger

Fra en af de utallige demonstrationer mod skolelukningerne
Stop flugten fra folkeskolen

- På et år – fra sommeren 2015 til sommeren 2016 - er antallet af elever fra folkskolen i Randers som kommer ud med afgangseksamener, hvor man har fået mindre end 2 i dansk og matematik, steget fra 10


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009