Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


16. november 2017   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Støt Beboerlisten ved byrådsvalget den 21. november

Kim kristensen, fmd for Randers lejerforening
Selv om Randers Lejerforening er blandt landets stærkeste lejerorganisationer, kan beslutninger i byrådet hurtigt kuldkaste de resultater, lejerne har opnået gennem de sidste 50 år. Allerede nu rumler det blandt byrådskandidaterne med idéer, der vil få huslejen til at eksplodere.

af Kim Kristensen, fmd for Randers Lejerforening

Randers Lejerfore­nings medlemstal lig­ger stabilt omkring 2.200 medlemmer, og foreningen er dermed landets største lejerforening – målt i forhold til indbyggertal og antallet af udlejningsboliger. Det har bl.a. betydet, at Randers har de laveste huslejer, der er målt i landets store byer.

Det er lykkedes, fordi vi har mange aktive lejere og beboerrepræsentanter, der sammen med lejerforeningens sagsbehandlere bruger lovens regler til at indbringe ulovligt høje huslejer for Huslejenævn og Boligret. Det sparer hvert år lejerne for millionbeløb.


Omkostningsbestemt husleje
Huslejen skal fastsættes i forhold til udlejers udgifter til at drive ejendommen – den såkaldte omkostningsbestemte leje. Det er imidlertid byrådet, der beslutter, om disse regler skal gælde i kommunen, og det seneste års tid er specielt nogle borgerlige politikere begyndt at rumle med tanker om at afskaffe reglerne i Randers.

Da beslutningen blev overladt til byrådene, valgte venstreflertallet i Herning hurtigt at ”slippe huslejen fri”. Siden er huslejen eksploderet og ligger nu mellem 50 og 100 % højere end i Randers.
Vi har foretaget en sammenligning mellem to ejendomme: Holmparken i Herning og en ejendom på Asser Rigsvej i Randers. Holmparken er ikke den dyreste i Herning, men den er umiddelbart sammenlignelig med ejendommen på Asser Rigsvej, hvor vi lige har fået huslejen fastsat ved dom.
I den ”uregulerede ejendom” i Herning er huslejen 750 kr. pr. kvadratmeter årligt. Boligretten har fastsat den lovligt beregnede omkostningsbestemte leje på Asser Rigsvej i Randers til 464 kr. pr. kvadratmeter årligt. Ejendommene er ens!


Fake news
De, der vil afskaffe reguleringen hævder, at loven gør, at udlejerne ikke kan tjene nok på at forbedre lejemålene, renovere dem eller bygge nyt, og derfor vil de ikke gøre det.
Det passer bare ikke, og enten lyver de med vilje – eller også kender de ikke lovgivningen. Nybyggeri, ombygning af erhverv til boliger, indretning af boliger i tagetager og renoveringer er allerede blevet afreguleret.. Prisen ér ”sat fri”, og lejlighederne er tilsvarende blevet meget dyrere.
Det er udelukkende de gamle, urenoverede lejligheder., der bliver ramt af ”afreguleringen”. Her kan udlejerne hente store gevinster – uden at foretage sig noget som helst.
Hvis man er i tvivl om konsekvenser for lejerne, er der på nettet masser af statistik, der viser, hvordan huslejen eksploderer når den omkostningsbestemte leje afskaffes.

Og så er det direkte skadeligt for nybyggeriet, hvis prisen på huslejen kan sættes i vejret, uden at der foretages forbedringer på boligen. Investeringerne går nemlig efter den hurtige og store gevinst, så det er fristende for en investor at investere i de gamle ejendomme, som de derefter – uden videre – frit kan lade lejen stige i. Det er en både hurtigere og sikrere gevinst end først at skulle til at renovere eller bygge nye ejendomme.

Endelig kan jeg da lige opremse, at den omkostningsbestemte leje sikrer:

  • At kommunen sparer penge på den individuelle boligstøtte.
  • At huslejereguleringen udvikler sig i takt med forbrugerpriser og lønninger
  • At lejerne har ensartede vilkår.
  • Alle taber ved at afskaffe lejereguleringen – bortset for nogle ganske få boligspekulanter.

 


Nærhedsprincippet
Det har hele tiden været Beboerlistens opfattelse, at hvis en beboelse skal fungere fornuftigt, skal alle de servicefunktioner, man dagligt benytter sig af, ligge i gåafstand fra boligen. Det drejer sig om skoler, daginstitutioner, indkøbsmuligheder og den slags. Det er helt sikkert, at havde vi ikke været i byrådet, havde der ikke længere været en folkeskole i midtbyen, og der havde sikkert også været mindst ét større butikscenter til at sikre lukningen af indkøbsmuligheder i omegnsbyerne og de større boligområder.


De små i skolegården
Byrådet behandler selvfølgelig mange sager, der ikke kan knyttes direkte til lejerforeningens daglige arbejde. Der har vores udgangspunkt været, at det ikke er alle lejere, der er fattige, men alle fattige er lejere – i det omfang, de overhovedet har et sted at bo. Vi plejer at formulere det på den måde, at vi vil være dem, der passer på de små i skolegården.


Beboerlisten
I 1992 – 93 var lejerne virkelig under beskydning fra byrådet, og derfor besluttede lejerforeningen, at det var på tide at gå ind i byrådet for at stoppe den lejerfjendske politik. Ved valget i 1993 blev Bjarne Overmark valgt, og han har været medlem af byrådet siden. Den første periode sad han alene – i denne periode har han haft Jens Laursen og undertegnede ved sin side.
Valggrundlaget bliver vedtaget på generalforsamlingen i Randers Lejerforening, og de konkrete beslutninger bliver drøftet på bestyrelsesmøder i lejerforeningen og i byrådsgruppens baggrundsgruppe, hvor lejerforeningens medlemmer og støtter af Beboerlisten har adgang.


Det handler om prio­ritering - der ER råd til velfærd!Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009