Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


17. november 2017   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Kampen mod Skolelukkerne

Fra en af de utallige demonstrationer mod skolelukninger og den ny skolestruktur i Randers Kommune
Fra en af de utallige demonstrationer mod skolelukninger og den ny skolestruktur i Randers Kommune
Fra en af de utallige demonstrationer mod skolelukninger og den ny skolestruktur i Randers Kommune
Fra en af de utallige demonstrationer mod skolelukninger og den ny skolestruktur i Randers Kommune
Michael Rützou, kandidat for Beboerlisten til kommunalvalget 2017
- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger Michael Rützou, der var blandt de ledende kræfter i gruppen ”Nej til skolelukninger”.

Gruppen »Nej til skolelukninger« stod bag 13 demonstrationer og masser af dokumentations- og oplysningsmateriale i de små 7 måneder skolekampen varede.
- Vi stod på Rådhustorvet til hvert eneste byrådsmøde og mange tusinde forældre og deres børn deltog aktivt i protesterne.


En ulovlig og beskidt proces
- Hele processen omkring skolestrukturen var betændt fra starten. Tre topembedsfolk havde udtænkt en plan for, hvordan man kunne hemmeligholde alt fra byrådsflertallets forhandlinger om skolestrukturen, fortæller Michael indigneret.
- Efterfølgende har det vist sig at være ulovligt at byrådets mindretal ikke fik samme oplysninger som forhandlingsgruppen, men afgørelsen fik ingen virkning, da skolerne allerede var lukket.
- Mindretallet i byrådet og offentligheden fik ikke indblik i forhandlingerne, og der er stadig mange af de beregninger, der lå til grund for det ”proveneu”, de hævdede at frigøre, der ikke er kommet frem


Den brændede platform
En af de ting, som de forsøgte at sælge skolelukningerne på, var at folkeskolen var ”en brændede platform” – det var nødvendigt pga. faldende børnetal at lukke skoler.
- ”Den brændende platform” var et bestillingsarbejde – et falsum, mener Michael. - De seneste statistikker og fremskrivninger viser på mystisk vis, at der bliver flere børn/ elever i de kommende år.


Blokerede for friskoler
Byrådsflertallet fremlagde listen over skoler, der skulle lukkes, lige akkurat så sent, at det ikke var muligt at søge statstilskud til oprettelse af friskoler i stedet for de lukkede folkeskoler.
- Som Anders Buhl fra Venstre sagde det, så ville det jo underminere den ny skolestruktur. Da friskoleprojekterne alligevel forsøgte at købe henholdsvis Gjerlev-Engslev og Vorup skole, så lagde byrådsflertallet prisen så uforholdsmæssigt højt, at det var umuligt.


Flugten til privatskolerne
Under og lige efter skolekampen flyttede over 500 folkeskoleelever til privatskolerne og deres ventelister blev fyldt til randen.
- Alene flugten til privatskolerne betyder, at en stor del af den besparelse, som flertallet regnede med ved at stoppe flere elever i klasserne i de tilbageværende skoler, er forsvundet. Ingen af ombygningerne eller sikring af trafikforholdene var på plads – og at det hele kom lige oven i folkeskolereformen, hvor elever med særlige behov nu skulle integreres i klasser, gjorde det ikke bedre.

- Den daværende skolechef, Torben Bugge, der var en af arkitekterne bag skolelukningerne, udtalte under en debat, at der ville blive et par år med kaos på skolerne efter ændringerne – og det må man sige han fik ret i. Spørgsmålet er om kaos’et ikke fortsætter. Ihvertfald så er der flere årgange, hvor vi har tabt en stor del af eleverne på gulvet.
- Mange skoler har skyhøjt elevfravær, højt sygefravær blandt lærererne, og at 18% af eleverne ikke opnår at få en høj nok karakter til afgangsprøven til at kunne starte på en ungdomsuddannelse,
Partierne bag skolelukningerne hævder, at der er tilført skoleområdet flere penge – og flere er på vej. Men mange af skoler kører nu med massivt underskud og alt tyder på, at det istedet er blevet en stor spareøvelse.

Beboerlisten går ind for lokale skoler
- I Beboerlisten går vi ind for lokale skoler – også selv om de er små og urentable isoleret set. En lokal skole er mere en blot et sted, hvor der bliver undervist, udtaler Michael, der også stiller op til kommunalvalget.
- Det er en sammenhængskraft i lokalområdet og specielt i landsbyerne. Når den forsvinder, så får det store konsekvenser. I Gjerlev-Engslev har lukningen af skolen i meget høj grad været skyld i, at huspriserne nu er faldet til det halve.
- Vi mener, lokale folkeskoler skal bestå, sålænge der er forældre-opbakning til det - og at vi snarere bør bygge folkeskoler fremfor at nedlægge dem. Vi kan desværre ikke umiddelbart rulle skolestrukturen tilbage, men vi kan tilføre de resterende skoler nok penge og arbejdsro til, at de kan komme på fode igen. Og så må vi senere se på om der skal flere lokale folkeskoler til.

Nej til skolelukninger - er stadig aktiv på facebook:
https://www.facebook.com/groups/nejtilnyskolestruktur/Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Fra en af de utallige demonstrationer mod skolelukningerne
Stop flugten fra folkeskolen

- På et år – fra sommeren 2015 til sommeren 2016 - er antallet af elever fra folkskolen i Randers som kommer ud med afgangseksamener, hvor man har fået mindre end 2 i dansk og matematik, steget fra 10


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009