Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


17. november 2017   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Stop flugten fra folkeskolen

Fra en af de utallige demonstrationer mod skolelukningerne
- På et år – fra sommeren 2015 til sommeren 2016 - er antallet af elever fra folkskolen i Randers som kommer ud med afgangseksamener, hvor man har fået mindre end 2 i dansk og matematik, steget fra 10% til 18%.

af Bjarne Overmark

Det er med andre ord næsten hver femte elev fra folkeskolen i Randers, der ikke opfylder de grundlæggende betingelser for at blive optaget på en ungdomsuddannelse.
Det er jo simpelthen en katastrofe for både de mennesker og for kommunen, fordi de mennesker får en helt anderledes vanskelig tilværelse - og det sker som en direkte følge af flertallets angreb på folkeskolesystemet.

Flugten til privat­skolerne
I forbindelse med den nye skolestruktur i Randers Kommune – hvor der blev lukket 5 skoler i sommeren 2015 og en række skoler mistede overbygningen 6.-9. klasse - skulle en masse lærere og elever flyttes rundt, og man valgte ovenikøbet at sige, at alle skolelederne skulle rotere i samme omgang.
Det vil sige, at forvirringen var total, da man startede i skole i sommeren 2015. Og det kaos er fortsat.
Virkeligheden har været, at antallet af elever, som overgår til privatskolesystemet, er steget eksplosivt fra cirka 2000 til 2500-2600 på et år. Vi havde i forvejen en høj privatskolefrekvens, og det er kun steget siden da – og var der flere pladser på privatskolerne, var der sikkert smuttet endnu flere.
Der er for mig at se en simpel sammenhæng til angrebet på folkeskolen, fordi vi aldrig har set så eksplosive udviklinger fra det ene år til det andet, så det kan kun være en følge af det.

Underminerer folke­skolen økonomisk
Når så store andele af eleverne overgår til privatskolerne, så bliver økonomien i folkeskolesystemet undermineret.
Man skal huske, at byrådsflertallets hovedargument for den skolestrukturændring, der blev gennemført, var, at man dermed kunne hæve klassekvotienten, og dermed kunne man forbedre økonomien i skolen, forstået på den måde, at der skal være færre lærer per elev, hvis man kunne hæve klassekvotienten.
Hele regnestykket gik ud på, at der, hvor der var klasser med 25-30 elever, det skulle stige fra cirka 60 klasser til 110 klasser. Men nu sker der det, at som følge af afgangen til privatskolerne, så kan man ikke opretholde den klassekvotient.
Det giver sig selv, at det giver forældre anledning til at overveje private alternativer, når klassestørrelserne når over 25 elever – og de stemmer med fødderne.

Regnestykket går ikke op
Man ender altså ikke med den tilsigtede besparelse, men skal derimod aflevere mellem 26.000-30.000 kroner til privatskolen per elev, og det beløb forsvinder ud af skolebudgettet uden at udgifter tilsvarende reduceres.
Det underminerer skolerne økonomi og flere af dem kører med millionunderskud, som går ud over lærerstaben, specialundervisningen og andre udgifter, der ligger udenfor undervisningen.
Det gør kun, at kvaliteten af folkeskolen bliver ringere og ringere. Hvis man har flugt fra en virksomhed, så hjælper det sjældent at reducere kvaliteten.
Det tror jeg man kender fra mange virksomheder. Det får kun flugten til at forstærkes.Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009