Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


20. december 2014   der er vedhæftede filer til artiklen   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Fire partier bag kravet om ekstraordinært byrådsmøde efter afsløring

Embedsmænd i Randers Kommune havde færdige planer for kommende skolestruktur allerede i februar 2013, men de blev tilbageholdt indtil kommunevalget var overstået og er først lige blevet udleveret.

Fælles henvendelse fra byrådsgrupperne i Randers for Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Velfærdslisten og Beboerlisten

Embedsmænd i Randers Kommune havde færdige planer for kommende skolestruktur allerede i februar 2013 – oplysningerne ulovligt tilbageholdt indtil kommunevalget var overstået i november 2013 og indtil efteråret 2014.

Presset af skolelukningsmodstanderne blandt forældre og byrådsmedlemmer blev forvaltningen i Randers Kommune tvunget til at offentliggøre de hidtil hemmeligholdte dokumenter i skolelukningssagen, herunder mange dokumenter fra revisionsfirmaet Ernst & Young (EY).

Undertegnede partier og lister har ved granskning af fremlagte materialer fundet ud af at forvaltningen i Randers Kommune allerede i februar 2013 ladet Ernst & Young udfærdige en rapport med beregninger m.v. i forholdt til lukning af 11 skoler og indførelse af overbygningsskoler for 7-9 klasse.

På byrådsmødet d. 29.4.2013 blev den såkaldte skolekvalitetsdebat i 2012 opsummeret og afsluttet. Men rapporten fra februar 2013 blev ikke fremlagt, men i stedet bevidst hemmeligholdt – hvilket i sig selv var ulovligt.

Det kan ses af korrespondance mellem skoleforvaltningen og EY, at rapporten fra februar 2013 bliver genfremsendt fra EY til skoleforvaltningen med mail af 7.2.2014 – rapporten fra februar 2013 bliver behændigt på forsiden dateret til februar 2014, hvilket i sig selv kan kaldes dokumentfalsk og et forsøg på at skjule rapportens oprindelige færdiggørelsesdato – og måske er februar 2014 først tilføjet, da materialet skulle offentliggøres i efteråret 2014.

Formålet er åbenlyst at skjule at skolelukningsplanerne var sat på skinner før kommunalvalget 2013.

Samtidig iværksættes den hemmelige og lukkede skolelukningsproces – og uden at de nye byrådsmedlemmer og de øvrige menige byrådsmedlemmer får kendskab til rapporten fra februar 2013.

Realiteten er, at de fleste af de byrådsmedlemmer, som står bag skolelukningsforslaget er blevet forholdt oplysningerne om den færdige plan for skolelukninger fra februar 2013 – ligesom modstanderne af skolelukningerne er blevet forholdt oplysningerne indtil efteråret 2014.

Direktionen og skoleforvaltningen i Randers Kommune har forført byrådsflertallet, herunder ikke mindst de nyvalgte byrådsmedlemmer til at tro, at de indgik i en skolelukningsproces, hvor resultatet var åbent og ikke på forhånd sat på skinner og med et bestemt og givet resultat.

På den baggrund anmodes borgmesteren om straks at indkalde til ekstraordinært byrådsmøde med følgende dagsorden:

1) Forslag om at skolestrukturprocessen skal gå om.

2) Der iværksættes en ekstern og uafhængig advokatundersøgelse af skolelukningsprocessen i Randers Kommune primo 2011- ultimo 2014, herunder stillingtagen til eventuelle fornødne personale- og ledelsesmæssige konsekvenser af undersøgelsen.

Venlig hilsen
Byrådsmedlem Mogens Nyholm, Radikale Venstre, tlf. 20658963
Byrådsmedlem Kasper Fuhr, Velfærdslisten, tlf. 30342692
Byrådsmedlem Daniel Madié, Det Konservative Folkeparti, tlf. 30345033
Byrådsmedlem Bjarne Overmark, Beboerlisten, tlf. 22213755

 

Læs dokumenterne her

 

Se indslag i TV2 Østjylland

 

læs uddrag fra MAGTENS BOG om Skandalen i RandersVedhæftede filer
Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009