Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


26. august 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Nedskydning af argumenter

Undskyldningerne for de voldsomme skolelukninger og omstrukturering holder ikke nærmere gennemgang. Se her hvorfor.

Politikernes argumenterne for at lukke skoler, flytte overbygninger og  stoppe flere børn i klasserne i Randers Kommune er: 
 
”700 mio. kr. i udgift til genopretning af bygningsmassen ” 
 
Forslaget afhjælper ikke dette. Der mangler godtgørelse af udgifter til genopretning for  godt 500 mio. kr. på bygningsmassen. 
 
”Børnetallet falder” 
 
- Børnetallet falder svarende til 1 lille skole, men det stiger igen om få år. 
 
”Skolerne skal ligge hvor børnene bor” 

- Der ligger skolerne allerede. Man lukker derimod skoler og overbygninger der hvor  børnene bor. 
 
”Kvaliteten skal øges” 
 
- Det er der ikke penge til: Der flyttes penge fra undervisning til ombygning af skoler og  opgradering af IT. Vedtagne basisbudget for ‘15 og ‘16 trækker herudover henholdsvis  6,5 og 13 mio kr. ud af skolerne. Overgang til privatskoler udhuler forslagets beregnede provenuet, det ikke er medregnet. 
 
”Kvaliteten bliver bedre” 
 
- Nej. Al forskning peger på, at større klasser skaber dårligere forudsætninger for  læringseffekt, dårligere forudsætninger for inklusion og dårligere resultater. 

”Store skoler er godt og overbygningsskoler er bedst for udskolingen”

 - Ingen forskning dokumenterer dette. Tværtimod dokumenterer samtlige  forskningsresultater, rapporter og faktaopsamling, at store overbygningsskoler klarer sig  dårligst. 
 
 ”Det er bedst med 0-6 klasses skoler og 7-9 klasses skoler” 
 
- Nej. Alle erfaringer, fra eks. Finland som scorer højest i bl.a. PISA undersøgelserne, viser  det modsatte. I Finland er man gået væk fra fødeskoler og overbygnings skoler. I Sverige  ødelagde sådan en struktur deres skolevæsen. 
 
”Forslaget er gennemarbejdet”  

- Nej. Fagfolk og forældre er ikke inddraget. En lang række udgifter til: trafiksikkerhed,  infrastrukturudbygninger, udgifter til øget transport til og fra eks. specialskoler/klasser,  ændring af klasselokaler, osv osv er ikke indregnet og vil belaste kommunekassen negativt. 
 
”Forslaget forklarer, hvorfor der er peget på de skoler, der er peget på”  

- Nej. Forlaget opstiller en række kriterier, hvor skoler falder indenfor og udenfor i  flæng. Der er ingen sammenhæng imellem forslagets fundament/mål og den konkrete  skolestrukturændring.

Udpegningen af skoler der skal lukkes/ændres er tilfældig. 
Hvorfor mon? 
 

 

Argumenterne er venligst scoret fra https://www.facebook.com/groups/601725679941750/


 
 Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009