Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


13. juli 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Alt for mange ryger på gaden

Krisen kradser! - Og det kan blandt andet ses på et stigende antal udsættelser fra folks boliger. Derfor vil Beboerlisten sætte fokus på de udsættelsestruede lejere og deres sagsbehandling.

Til borgmester Claus Omann Jensen og kommunaldirektør Hans Nikolaisen med kopi til byrådet, direktionen og pressen

I forlængelse af Beboerlistens (nedstemte) forslag på byrådsmødet d. 20.1.2014: ” Kommunalbestyrelsen pålægger direktionen at udarbejde en handleplan, så ingen borger i Randers kommune må forlade sin bolig som følge af kontanthjælpsreformen.” henledes opmærksomheden på artiklerne i Randers Amtsavis lørdag d. 12.7.2014: ”Hver uge bliver mange hjemløse” – ”Hjemløs og hvad så” – ”Hverdagens tragedier” – ”Fogeden er aldrig velkommen” – ”Hvor bliver de af” – ”Mange breve sendes forgæves”.
 
I mail af 30.5.2014 fra socialdirektør Steinar Eggen til byrådet tilkendegives bl.a. følgende:
 
Ankestyrelsen efterspørger 6 sager med samtlige sagsakter herunder afgørelse, underretning , indhentning af oplysninger fra andre forvaltninger og dokumentation på sagen om de foretagne skøn over handlemuligheder.

I forbindelse med indhentning af sagerne har vi desværre fundet ud af, at sagsbehandlingen af denne typer af sager har været mangelfuld. Forvaltningen har derfor vurderet, at det ikke har været meningsfuldt at fremsende de 6 sager som Ankestyrelsen har anmodet om.

Dette er meddelt Ankestyrelsen i svarbrev fra forvaltningen (vedlagt). Forvaltningen har i brevet ligeledes inviteret Ankestyrelsen til et dialogmøde om, hvordan der fremadrettet kan sikres en god sagsbehandling på området.
 
Forvaltningen har nu skærpet opmærksomheden i de enkelte afdelinger på korrekt håndtering af udsættelses-sager.”
 
 Foranlediget af ovennævnte artikler i Randers Amtsavis og foranciterede meddelelse fra socialdirektør Steinar Eggen bedes borgemsteren på byrådsmødet mandag d. 1.9.2014 besvare følgende spørgsmål jf. Kommunestyrelseslovens § 11:
 
 1. Vil der blive nu – efterfølgende – blive gjort en særlig indsats for de lejere, som pga Randers Kommunes mangelfulde indsats er blevet sat ud af deres bolig?
 
2. Hvordan bliver den fremadrettede praksis med hensyn til lejere i almene boliger og private lejeboliger, som af den ene eller anden grund er i risiko for at blive sat ud af deres bolig? Herunder: hvordan sikres den fornødne kommunikation mellem ejer, Randers Kommune, Fogedretten og den udsættelsestruede lejer?
 
3. Tilsvarende bedes besvaret i relation til ejer af ejerboliger, som kom i en tvangsauktionssituation.
 
Svarene bedes givet i byrådssalen og bedes eftersendt skriftligt.

 
Med Venlig hilsen :
 
Bjarne Overmark,

Byrådsmedlem BeboerlistenOmann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009