Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


8. maj 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Utilstedelig leflen for elitesporten

Omdannelse af Randers Sports College til ungdomsboliginstitution lever ikke op til tidssvarende krav til ungdomsboliger!

Randers Kommunes økonomiudvalg skal på sit næste møde tage stilling til et forslag fra forvaltningen om, at omdanne Randers Sports College til en selvejende  ungdomsboliginstitution.

Sagen er en del af skandalen om Randersegnens Boligforening, som gik konkurs sidst i 2011.

Nu truer en konkurs også Randers Sports College, med udløsning af en kommunal  lånegaranti på knap 5,7 millioner kroner og en tilsvarende statslig på godt 7,5 mio. kr. til følge.

Forslaget fra forvaltningen går nu ud på at omdanne Randers

-Sport College til en almen  selvejende ungdomsboliginstitution, men den fremgangsmåde er helt utilstedelig, mener Bjarne Overmark.

Han påpeger, at Randers Sport College slet ikke lever op til tidssvarende krav til  ungdomsboliger, som skal indeholde både køkken og bad.

Det er ikke tilfældet i Randers  Sport College, hvor boligerne to og to deles om de faciliteter.

Forvaltningens forslag betyder også, at kommunen dels skal dækkes et driftsunderskud i Randers Sports College for årene 2012 og 2013 på 1.335.984 kroner og forventet  underskud i driften i 2014 på 812.000 kroner.

Også i årene fra 2015 til og med 2018 kalkuleres der med driftsunderskud i de såkaldte  ungdomsboliger.

Driftsunderskuddene fremkommer, fordi det er problematisk at leje boligerne ud hele året.

De unge elitesportsfolk flytter typisk ud af boligerne før sommerferien, og boligerne fyldes  så ikke op igen før efter sommerferien. Det betyder, at mange boliger står tomme i cirka 3  måneder af året.

- 700.000 kroner om året i tilskud til driften svarer næsten til et tilskud på små 15.000  kroner pr. bolig om året. Det er skandaløst, og endnu et eksempel på leflen for  elitesportsfolk, og at man sænker alle paraderne og bare kører en sag igennem. Man kan  frygte, at Randers Sport College kommer til at stå tomt, og hvad skal det så bruges til?  spørger Bjarne Overmark.Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009