God valgperiode for Beboerlisten med alvorlige sager

Bjarne Overmark er veteran for Beboerlisten i byrådet med sine 28 år på pladsen. Han har siddet endnu en periode i byrådet for Beboerlisten og gør status over nogle af de vigtigste sager, hvor Beboerlisten har haft en finger med i spillet.

– Det er jo ikke sådan, at Beboerlisten alene kan afgøre noget som helst, understreger Bjarne Overmark med det samme.
– Der skal minimum 16 stemmer til et flertal i byrådet, og derfor er samarbejdet med de øvrige partier vigtigt. Som i mange af de foregående valgperioder har Beboerlisten arbejdet for de sager, som vi mener er væsentlige for borgerne i Randers. I den seneste periode har der været særligt fokus på en rækker sager inden for ældre- og sundhedsområdet, og det er også sager herfra, jeg vil fremhæve blandt de mange, vi har været involveret i og eventuelt lagt stemmer til beslutninger om.

Huset Nyvang

– Plejehjemmet Huset Nyvang i Randers til særligt plejekrævende borgere med blandt andet demens blev en skandale, da det viste sig, at forholdene langt fra var, som det var intentionen. TV2 havde lavet skjulte optagelser både her og på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, der dokumenterede forholdene, men da de tilbød optagelserne til kommunen, blev de i første omgang afvist og mødt af en politianmeldelse. Her måtte et flertal uden om borgmesteren indkalde til et ekstraordinært byrådsmøde med dette emne på dagsordenen. Det betød, at politianmeldelsen blev trukket tilbage, og efter et krav fra flertallet, blev en meget omfattende og dybdegående undersøgelse af ældreområdet igangsat.

Det betød også en merbevilling til området på fem millioner kroner. Det var et arbejde, der lykkedes med et samarbejde på tværs af partierne, og hvor både Velfærdslisten og medlemmer af Venstre lagde et stort arbejde i sagen.

Stjernehus-sagen

Her handler det om den integrerede daginstitution ’Stjernehuset’, hvor en randrusiansk pædagogmedhjælper gennem 23 år blev sigtet for seksuelle krænkelser af et barn efter henvendelse fra et forældrepar.
– En sag, der blev håndteret helt forkert af de ansvarlige på området og medførte en lang række afskedigelser af de ansvarlige i kommunen – blandt andet Børnechefen og lederen på stedet. Tre instanser vurderede sagen og droppede den igen. Kommunikationen mellem de berørte forældre i institutionen og kommunen fungerede langt fra optimalt, og her måtte vi igen arbejde på tværs af partierne for at få kommunen til at følge loven og tage sit ansvar på sig. Her var vi igen i Beboerlisten stærkt involveret i sagen, men kunne naturligvis ikke alene gøre forskellen, men sammen med de øvrige partier på vores side i sagen, fik vi faktisk gjort en forskel og arbejdet for retfærdighed for den anklagede medarbejder. Han blev i første omgang forflyttet til en anden stilling i kommunen.
Det er en sag, der stadigvæk trækker spor på grund af tvivlsomme handlinger i forvaltningen med flere anklager mod de involverede byrådspolitikere i sagen, heriblandt undertegnede.

Lidt udenoms-parlamentarisk succes

Bjarne Overmark vil også gerne nævne en slags udenoms-parlamentarisk succes, som han regner sin nylige foredragsrække i blandt. Han har turneret med sit foredrag om sine 50 år i politik med de mange erfaringer og historier, der er kommet til igennem årene med politiske venner, fjender og/eller allierede.
– Det har vel været en succes, hvis man ser på interessen. Oprindeligt var der kun planlagt fem foredrag, men tilmeldingen var så stor, at foredragsrækken blev udvidet til syv foredrag – syv fredage i træk. Der er meget at fortælle om personlige erfaringer og lærerige år om både sig selv, de andre og samspillet mellem de involverede politikere og frivilligt engagerede, som også spiller en stor rolle i hele den politiske organisering.

SENESTE ARTIKLER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021