Ældreområdet trænger til gevaldigt løft

Ordentlig og værdig omsorg for vores ældre er helt nødvendigt, men på trods af flere skandaler på området, er der stadig ikke flertal i byrådet i Randers for en reel tildeling af ekstra midler.

Historien, som gav national genlyd om forholdene på det topmoderne plejehjem med særlige forhold til demensramte ældre satte eazndnu en gang spørgsmålet om, hvad vi tilbyder vores ældre, som i den grad har fortjent en værdig alderdom på dagsordenen.
Ideen med Huset Nyvang var rigtig god med helt nye forhold, med moderne ideer om de rette omgivelser og muligheder for de ældre, men det hele faldt hurtigt til jorden igen, da først TV2’s skjulte optagelser af behandlingen af de ældre så dagens lys.

Det var en længere historie, som både omfattede afvisning af at se optagelserne og dermed reelt handle på situationen, men også modstand mod at foretage den nødvendige undersøgelse af forholdene på området. Blandt partierne i valgforbundet (Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten) var der fra begyndelsen opbakning til at se på sagen og området. Det krævede dog et alternativt flertal uden om borgmesteren for endelig at få gang i undersøgelsen.

Det var ikke helt ukendt for forvaltningen, at pårørende havde klaget over forhold, men det er svært at bevise og konkretisere, og ofte bliver det påstand mod påstand.


”Det var ikke helt ukendt for forvaltningen, at pårørende havde klaget over forhold, men det er svært at bevise og konkretisere, og ofte bliver det påstand mod påstand. Hos Velfærdslisten har vi længe villet have flere hænder i ældreplejen, som konsekvent er blevet skåret ned hele tiden. I takt med, at der kommer flere ældre, er det ret åbenlyst, at der vil komme problemer med at leve op til standarderne på området. Det er en udvikling, der bider sig selv i halen, for jo mere der skæres, jo dårligere bliver arbejdsvilkårene, og jo sværere bliver det at rekruttere ansatte til området. Jeg har selv været ude i ’politikerpraktik’ og set, hvor pressede medarbejderne er i hverdagen, og jer er ikke engang sikker på, at jeg har set det værste,” siger Kasper Fuhr fra Velfærdslisten og tilføjer, at han ikke var imponeret over borgmesterens indsats i den sag.

Ideen med Huset Nyvang var rigtig god med helt nye forhold, med moderne ideer om de rette omgivelser og muligheder for de ældre, men det hele faldt hurtigt til jorden igen, da først TV2’s skjulte optagelser af behandlingen af de ældre så dagens lys.


Behov for en langsigtet plan på ældreområdet med nødvendige bevillinger

De tre partier i valgforbundet har længe ønsket flere penge til området, men det er ikke lige til at få flertal for. Efter undersøgelsen og bevillingen af de ekstra fem millioner til området, som i sig selv var en kamp at få igennem, så er der ikke meget, der har ændret sig blandt flertallet i byrådet.
Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten peger blandt andet på, at trods de fem millioner til Huset Nyvang, så er der ikke lavet en ny aftale om hele ældreområdet.
”Der er behov for en langsigtet plan, som løser mange af de problemer, vi står med på området. Men foreløbig kigger vi ind i en plan, der går til 2023, hvor flertallet ikke vil tilføre flere midler.
Men der er ingen grund til at vente, for vi ved, hvordan området er presset. Derfor er vi heller ikke med i budgettet. Der er mange ting på området, man bør kigge på, som for eksempel ledelsens viden om hverdagen i institutionen både dag og nat. Det er relevant at have føling med for at kunne vurdere behov og ønsker og træffe de rette beslutninger. Desuden må vi se nærmere på området for efteruddannelse, hvor der er et stort behov for blandt andet mere uddannelse i pleje af demente, som der bliver flere og flere af på ældrecentrene rundt omkring. Det gælder også vores SOSU-skoler, hvor der bør være mere undervisning i omgangen med demente beboere,” siger hun.

Der er behov for en langsigtet plan, som løser mange af de problemer, vi står med på området. Men foreløbig kigger vi ind i en plan, der går til 2023, hvor flertallet ikke vil tilføre flere midler, før den plan ligger færdig, men der er ingen grund til at vente, for vi ved, hvordan området er presset.


Også nødvendigt med syn på ledernes funktion og rolle

Kasper Fuhr påpeger, at politikerne også bør være mere klar på, hvad værdige forhold betyder. Hvad er det for nogle specifikke ting, der skal ændres eller tilpasses, så de ældre får en mere værdig behandling?
”Vi ser en tendens til, at lederne har mindre og mindre føling med arbejdet i hverdagen, men vi får flere og flere ledere på områdets institutioner. Desuden kan man diskutere medarbejdernes kompetencer. For eksempel er Nyvang et specialsted for demente, men undersøgelsen viste blandt andet, at uddannelsesniveauet var meget lavt blandt medarbejderne,” siger han og tilføjer, at at det kan være en god ide at se på de andre ældre-institutioner i kommunen og i resten af lander, hvor det fungerer og lade sig inspirere af det.

Kasper Furh, Velærdslisten, Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten og Bjarne Overmark fra Beboerlisten vil have flere penge tilført ældreområdet og have lavet en langsigtet plan.

Vi ser en tendens til, at lederne har mindre og mindre føling med arbejdet i hverdagen, men vi får flere og flere ledere på områdets institutioner.

Fortsat tæt samarbej­de øger chancen for gode resultater

Bjarne Overmark fra Beboerlisten var også stærkt involveret i arbejdet med at få en undersøgelse etableret, som kunne dokumentere nogle af udfordringerne på området og behovet for flere midler. Først og fremmest for de ældres skyld, men sandelig også for arbejdsmiljøet. Han runder af med et par ord om vigtigheden af samarbejdet mellem partierne på dette område og i det hele taget:
”Det handler også om vores repræsentation i udvalgene, så vi kan følge med i sagerne på nært hold og give vores holdning til kende. Det er vigtigt med vores tætte sammenhold i valgforbundet, hvor vi kan sætte os sammen inden udvalgsmøderne og afklare vores holdninger.
Derfor er det også vigtigt at få mindst fire, men gerne syv mandater ud af de 31, og dermed få plads i udvalgene. Vi håber, at mange borgere er enige i vores holdninger til blandt andet ældreområdet.”


Beboerlistens 10 krav til en ordentlig ældrepleje:

1. Ret til hjælp til at komme ud hver dag, hvis ikke man kan selv. Det er bl.a. vigtigt for den ældres sundhed. Ifølge undersøgelse fra Ældre Sagen får kun 3 % af alle hjemmehjælpsmodtagere tilbud om ledsagelse.

2. Hjælp til indkøb, hvilket er meget væsentligt for den ældres indflydelse på egen hverdag.

3. Hjælp til det daglige bad.

4. Rengøring af en standard så den ældre kan være bekendt at invitere gæster. Mangelfuld rengøring af køkken og toilet øger risikoen for sygdomme.

5. Hverdagstræning sammen med andre for at modvirke ensomhed og det store forbrug af antidepressiv medicin blandt ældre.

6. Jævnlig kritisk gennemgang af medicinforbrug. Sovemedicin og morfica kun efter konkret lægekonsultation.

7. Tilbud om aktiv medvirken til madlavning og indflydelse på madplan og muligheder for at inddrage pårørende

8. Værdighed for den ældre på plejehjem. På mange plejehjem er mere end halvdelen af beboerne ble-brugere. En andel der øges i takt med dårligere normeringer. Der skal være tid til at hjælpe den ældre på toilettet. Ble-brug skal kun forekomme, hvis der ligger en sygdom bag, der ikke kan behandles for.

9. Ældre på plejehjem har ret til udredning ligesom alle andre. Mange sygdomme kan forveksles med demens. F. eks. depression der hyppigt overses blandt ældre.

10. Bedre rammer for sociale aktiviteter for ældre på plejehjem. Det kunne være fællesarealer, hvor man uforstyrret kan være sammen med besøgende, mulighed for at lave mindre måltider sammen med besøgende, mulighed for at del​tage i aktiviteter, i nyttehaver og mulighed for at have kæledyr.

SENESTE ARTIKLER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021