Nekrolog: Henrik Stougaard Petersens død efterlader et stort tomrum

Landssekretær i Danmarks Lejerforeninger, Henrik Stougaard Petersen, døde 26. december 2021 efter at være blevet smittet med Corona til sin egen 70 års fødselsdagsfest lørdag d. 20. november 2021.  

Til fødselsdagsfesten d. 20. november 2021 blev der holdt taler for Henrik. Hans meget store betydning for den danske lejerbevægelse, og ikke mindst Danmarks Lejerforeninger, blev naturligvis fremhævet.

Vi er nogle, som for mere end 40 år siden lærte Henrik at kende i det interne oppositionsarbejde i Lejernes Landsorganisation (LLO). Det blev til et tæt og tillidsfuldt samarbejde over alle årene – og altid med fokus på opgaven: Varetagelse af lejernes interesser.

Henrik har gennem hele livet leveret en omfattende, ulønnet og frivilligt indsats. I lejerbevægelsen var det dagligt sagsbehandlingsarbejde i særklasse – og på nationalt plan arbejdede Henrik med stor viden og overblik i forhold til Folketinget.

Ved siden af lejerbevægelsen sad Henrik i kommunalbestyrelsen i Roskilde i 35 år – først for SF, senere for Enhedslisten. Også her satte han meget store aftryk.

Efter mere end 15 års oppositionsarbejde i LLO, blev Danmarks Lejerforeninger stiftet i 1995. Her blev Henriks livsledsager, Bodil Kjærum, valgt som formand, og Henrik blev landssekretær – poster de begge uantastet har haft siden.

Henrik har, i stort og småt, stået i spidsen for det organisatoriske arbejde i Danmarks Lejerforeninger. Hovedbestyrelsesmøder og landsmøder blev planlagt i detaljer, og dagsordener og referater blev sendt ud. Var der tvivl om vedtægtsbestemmelserne, fandt Henrik dem frem og afklarede hurtigt tingene. Henrik var naturligvis også ophavsmanden til Danmarks Lejerforeningers boligpolitiske princip- og arbejdsprogram, ved foreningens stiftelse.

Ved siden af dette omfattende interne arbejde – som først bliver rigtigt synligt, når det ikke bliver gjort med flid og nøjagtighed – var Henrik en vigtig og helt central person i forbindelse med forhandlinger i Folketinget om lejelovsændringer. Han fungerede som Danmarks Lejerforeningers repræsentant – både overfor Folketingets partier og overfor samarbejdspartnere fra andre lejerorganisationer, samt overfor grundejernes repræsentanter.

Det var selvfølgelig også Henrik, der for år tilbage lavede et gennemarbejdet forslag til sammenskrivning af Lejeloven og Boligreguleringsloven – et forslag, som for øjeblikket danner grundlag for regeringens arbejde med samme sammenskrivning.

Ledelsen i Danmarks Lejerforeninger har nu den tunge – og umulige – opgave at udfylde tomrummet efter Henrik. Det bliver vanskeligt. Der vil opstå tab af viden, og der vil være opgaver, der ikke bliver løst ligeså kvalificeret. Men vi vil efter evne, og med de ressourcer vi har, fortsat forsøge at holde fokus på opgaven: Varetagelse af lejernes interesser.

Henrik var et stort og regulært menneske med megen humor og mange flere sider og interesser, end her beskrevet. Alle steder vil han være voldsomt savnet.

Bodil Kjærum, landsformand for Danmarks Lejerforeninger og Henriks nærmeste samarbejdspartner og livsledsager i mere end 40 år, står tilbage, hårdest ramt af alle – af den største sorg og savn.

Æret være Henriks minde.

På vegne af hovedbestyrelsen i Danmarks Lejerforeninger

Bjarne Overmark, næstformand

SENESTE ARTIKLER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021