Randers Lejerforening repræsenteret i byrådet i 28 år

I nu foreløbig 28 år, har Beboerlisten konsekvent værnet om førskolebørnene, skolebørnene, de ældre og de handicappede – Beboerlisten har aldrig stemt for nedskæringer på de kommunale kerneydelser til disse 4 grupper.
Sådan vil Beboerlisten også agere fremover.

af Bjarne Overmark, næstformand i Randers Lejerforening og medlem af byrådet for Beboerlisten

Beboerlisten genopstiller til byrådsvalget tirsdag d. 16.11.2021 i Randers Kommune
Beboerlisten opstillede første gang til byrådsvalget i Randers Kommune i november 1993, til det byråd som tiltrådte pr. 1.1.1994.
Beboerlistens udgangspunkt er Randers Lejerforening, og vi har derfor helt overordnet varetaget lejernes interesser – herunder også forhindret den type kommunale overfald på lejerne, som var baggrunden for dannelsen af Beboerlisten i 1993:
– Daværende Borgmester Keld Hüttels offentlige intimidering af daværende formand for Huslejenævnet, Lilian Hindborg.
– Daværende kommunaldirektør Palle Dinesens indbrud i Huslejenævnets arkiv med henblik på rapport, som daværende socialdemokratiske gruppeformand Erik Mouritsen brugte til et komisk tilsviningsforsøg i byrådet på Randers Lejerforening – det godkendt af borgmester Keld Hüttel
– Daværende borgmester Keld Hüttels ordre om, at Randers Kommune direkte skulle støtte byens værste udlejere i boligretssager mod lejerne med henblik på at hæve lejeniveauet i Randers.
Nok var nok – Beboerlisten stillede op, vi blev valgt og henad vejen blev der ryddet op i forskellige hjørner af den kommunale administration. Uden overdrivelse må det konstateres at Beboerlisten har medført store ændringer og omvæltninger i Randers Kommune – hvilket for øjeblikket bliver gendokumenteret i de 5 offentlige foredrag byrådsmedlem gennem foreløbig 28 år, Bjarne Overmark, startede fredag d. 20.8.2021 dækkende perioden 1970-80 med 70 deltagere og programsat med et foredrag dækkende et spænd på 10 år af gangen foreløbig hver fredag 27. aug. (1980-90) – 3. sep. (1990-2000)- 10. sep. (2000-2010) – 17. sep. (2010-2021).
Det nærmere program for foredragsrækken kan ses på AOFs hjemmeside samt på min Facebook-side.

I nu foreløbig 28 år, har Beboerlisten konsekvent værnet om førskolebørnene, skolebørnene, de ældre og de handicappede – Beboerlisten har aldrig stemt for nedskæringer på de kommunale kerneydelser til disse 4 grupper.
Sådan vil Beboerlisten også agere fremover.
På den anden side har Beboerlisten i samtlige år siden 1994 konsekvent vendt os mod kommunal magtmisbrug og omsorgssvigt i relation til svage borgere, kommunalt ansatte også magtmisbrug i relation til retlinede kommunale ledere.
På den tredje side, har Beboerlisten konsekvent slået ned på de kommunale ledere, som har gjort sig skyldig i magtmisbrug og forgyldning af sig selv.
Som eksempler på Beboerlistens indsats i den seneste byrådsperiode 2018 – 2021, kan nævnes:
Omfattende indsats for at stoppe kommunal omsorgssvigt af de ældre, som det blev dokumenteret i en TV2 udsendelse om demensplejecenteret Huset Nyvang, hvor vi alle sammen så beboeren Niels, som fik lov til at gå med afføring i underbukserne i et døgn.
Ikke mindst Beboerlistens nære samarbejdspartner Kasper Fuhr, Velfærdslisten, gjorde et stort arbejde for at samle et flertal i byrådet – herunder også daværende spidskandidat for Venstre, Christian Brøns – som tvang den fodslæbende borgmester Torben Hansen til at iværksætte et på mange måder kvalificeret og meget omfattende undersøgelsesarbejde af ældreområdet i Randers i almindelighed og Huset Nyvang i særdeleshed, herunder udløsning af en betydelige merbevilling til Huset Nyvang.
Beboerlisten håber det hjælper – men vi skal være i byrådet fremover, for at kunne følge op på sagen.

Et eksempel på Beboerlistens kamp mod magtmisbrug, var at Beboerlisten i et tæt samarbejde med Stjernehuset venner i Rander Byråd – Den Radikale Mogens Nyholm, Socialdemokraterne Henning Jensen Nyhuus, Ellen Pedersen, Anker Boje, Henrik Leth, venstres Christina Kjærsgaard, nu gået over til De Konservative, hvor Daniel Madié også var med, og naturligvis Rosa Yde Lykke, SF – Frida Valbjørn, Enhedslisten – Kasper Fuhr, Velfærdslisten og som altid Bjarne Overmark, Beboerlisten.
Det lykkedes at forhindre forvaltningens besluttede justitsmord på en uskyldig pædagogmedhjælper, Rene Fensmark – et justitsmord, som et byrådsflertal med Torben Hansen i over et halvt år i 2019 bakkede op omkring, indtil skandalen vokse sig så stor, at børn og skoledirektøren genbesøgte sin forkerte beslutning og d. 9.12.2019 blev det meddelt at pædagogmedhjælperen kom tilbage på sit arbejde i Stjernehuset og kort efter dette udmarvende forløb kunne han sammen med sine eksemplariske og solidariske kollegaer fejre 25 års jubilæum i Stjernehuset.
Samtidig har foreløbig en række ledere – som var ansvarlig for forfølgelsen af pædagogmedhjælperen – forladt deres job i Randers Kommune.
I raseri over at retfærdigheden endelige skete fyldest udmeldte Venstre v/den stærkt påfaldende Anders Buhl Christensen, Dansk Folkeparti v/den påfaldende Frank Nørgaard og den påfaldende Anne Hjortshøj, Socialdemokratiet, d. 10.12.2019 på forsiden af Amtsavisen et mistillidsvotum til kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt – uden at justitsmorderne havde ære nok til at stille et forslag i byrådssalen om afskedigelse af Jesper Kaas Schmidt.
Måske den af Stjernehusets venner iværksatte demaskering af Anders Buhl Christensen – som medførte at Anders Buhl Christensen pludselig i marts 2021 meddelte, at han forlod formandsposten i Familieudvalget og samtidig meddelte, at han ikke genopstiller til det kommende byrådsvalg – forhindrer fremtidige fuldstændig hovedløse overfald på embedsmænd der kommer til fornuft og stopper åbenlys magtmisbrug.

Som et tredje eksempel på Beboerlistens indsats mod magtmisbrug, skal nævnes den enestående retssag som Konservative Daniel Madié, Velfærdslistens Kasper Fuhr og Beboerlistens Bjarne Overmark anlagde i 2017 mod det daværende flertal bestående af Venstre v/daværende borgmester Claus Omann Jensen og Dansk Folkeparti v/Frank Nørgaard – som foretog en ulovlig udrensning af de 3 forannævnte udvalgsformænd d. 22.6.2015.
Dommen er en aldrig før set juridisk sejr over et byrådsflertal som ved ulovligt magtmisbrug forsøgte at lukke munden på kritikerne af den ulovlige skolelukningsproces i 2014 og lukningen af 5 skoler og nogle overbygninger i 2015-2016.
Og dommens konsekvenser er fortsat til uafklaret bedømmelse i det kommunale tilsyn – vi venter på 6 år.
De samarbejdende musketerer i relation til retssagen, Daniel Madié, Kasper Fuhr og Bjarne Overmark, fået sat en grænse som forhåbentlig ingen byrådsflertal tør tilsidesætte.
Der kan skrives mange andre eksempler på aktiviteter, som Beboerlisten har været med i i byrådsperioden 2018-2021, men pladsen tillader det ikke.
Afsluttende skal det oplyses at det tætte samarbejde i der i perioden har været mellem Frid Valbjørn, Enhedslisten, Kasper Fuhr, Velfærdslisten og Bjarne Overmark, Beboerliste, har resulteret i et naturligt valgforbund mellem de 3 kommunale lister.

 

SENESTE ARTIKLER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021