Støt Beboerlisten ved byrådsvalget den 16. november 2021

Randers Lejerforening har i 28 år været repræsenteret i Randers byråd gennem Beboerlisten. Vi har altid stået forrest i kampen for velfærd og ordentlighed i det kommunale system. Det bliver vi ved med i det nye byråd.

Af Kim Kristensen, formand for Randers Lejerforening

Beboerlisten opstillede første gang til byrådsvalget i Randers Kommune i november 1993, til det byråd som tiltrådte pr. 1.1.1994.

Beboerlistens udgangspunkt er Randers Lejerforening, og vi har derfor helt overordnet varetaget lejernes interesser – herunder også forhindret den type kommunale overfald på lejerne, som var baggrunden for dannelsen af Beboerlisten i 1993:

Daværende Borgmester Keld Hüttels offentlige intimidering af daværende formand for Huslejenævnet, Lilian Hindborg.

Daværende kommunaldirektør Palle Dinesens indbrud i Huslejenævnets arkiv med henblik på rapport, som daværende socialdemokratiske gruppeformand Erik Mouritsen brugte til et komisk tilsviningsforsøg i byrådet på Randers Lejerforening

Daværende borgmester Keld Hüttels ordre om, at Randers Kommune direkte skulle støtte byens værste udlejere i boligretssager mod lejerne med henblik på at hæve lejeniveauet i Randers.

Nok var nok – Beboerlisten stillede op, vi blev valgt og hen ad vejen blev der ryddet op i forskellige hjørner af den kommunale administration. Uden overdrivelse må det konstateres at Beboerlisten har medført store ændringer og omvæltninger i Randers Kommune – hvilket for kort tid siden blev gendokumenteret i 5 offentlige foredrag af byrådsmedlem gennem foreløbig 28 år. Videoer af foredragene vil snart kunne ses på vores facebook-side.

I nu foreløbig 28 år har Beboerlisten konsekvent værnet om førskolebørnene, skolebørnene, de ældre og de handicappede – Beboerlisten har aldrig stemt for nedskæringer på de kommunale kerneydelser til disse 4 grupper.
Sådan vil Beboerlisten også agere fremover.

Samtidig har vi i Beboerlisten i samtlige år siden 1994 konsekvent vendt os mod kommunal magtmisbrug og omsorgssvigt i relation til svage borgere, kommunalt ansatte og magtmisbrug i relation til retlinede kommunale ledere.

Beboerlisten har gennem tiden konsekvent slået ned på de kommunale ledere, som har gjort sig skyldig i magtmisbrug og forgyldning af sig selv.

Ældreområdet, Stjerne-​huset og retsagen mod byrådsflertallet

Som eksempel på Beboerlistens indsats i den seneste byrådsperiode 2018 – 2021, kan nævnes den omfattende indsats for at stoppe kommunal omsorgssvigt af de ældre, som det blev dokumenteret i en TV2 udsendelse om demensplejecenteret Huset Nyvang, hvor vi allesammen så beboeren Niels, som fik lov til at gå med afføring i underbukserne i et døgn.

Ikke mindst Beboerlistens nære samarbejdspartner Kasper Fuhr fra Velfærdslisten gjorde et stort arbejde for at samle et flertal i byrådet – herunder også daværende spidskandidat for Venstre, Christian Brøns – som tvang den fodslæbende borgmester Torben Hansen til at iværksætte et på mange måder kvalificeret og meget omfattende undersøgelsesarbejde af ældreområdet i Randers i almindelighed og Huset Nyvang i særdeleshed Det medførte en udløsning af en større merbevilling til Huset Nyvang.
Beboerlisten håber, det hjælper – men vi skal være i byrådet fremover for at kunne følge op på sagen.

Et eksempel på Beboerlistens kamp mod magtmisbrug var, at Beboerlisten i et tæt samarbejde med »Stjernehuset venner« i Randers Byråd fik omgjort forvaltningens justitsmord på en uskyldig pædagogmedhjælper, Rene Fensmark.
Det var grundløs anklage og bortvisning, som et byrådsflertal med Torben Hansen i over et halvt år i 2019 bakkede op omkring, indtil skandalen vokse sig så stor, at børn og skoledirektøren genbesøgte sin forkerte beslutning og pædagogmedhjælperen kunne komme tilbage på sit arbejde i Stjernehuset og fejre sit 25 års jubilæum i Stjernehuset.
Samtidig har foreløbig en række ledere – som var ansvarlig for forfølgelsen af pædagogmedhjælperen – forladt deres job i Randers Kommune.

Dommen er en aldrig før set juridisk sejr over et byrådsflertal som ved ulovligt magtmisbrug forsøgte at lukke munden på kritikerne af den ulovlige skolelukningsproces i 2014/15.

En anden sag som gav national genklag, var den enestående retssag som Konservative Daniel Madié, Velfærdslistens Kasper Fuhr og Beboerlistens Bjarne Overmark anlagde i 2017 mod det daværende flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti. Det var dem, som stod bag den ulovlige udrensning af de 3 forannævnte udvalgsformænd i 2015, fordi de ikke ville stå bag lukningen af 5 folkeskoler og en ny skolestruktur.
Dommen er en aldrig før set juridisk sejr over et byrådsflertal som ved ulovligt magtmisbrug forsøgte at lukke munden på kritikerne af den ulovlige skolelukningsproces i 2014/15.
Dommens konsekvenser er fortsat til uafklaret bedømmelse i det kommunale tilsyn – vi venter på sjette år.
De samarbejdende musketerer i relation til retssagen, Daniel Madié, Kasper Fuhr og Bjarne Overmark har fået sat en grænse, som forhåbentlig ingen byrådsflertal tør tilsidesætte.

Der kan skrives mange andre eksempler på aktiviteter, som Beboerlisten har været med i i byrådsperioden 2018-2021, men pladsen tillader det ikke.

Valgforbund

Afsluttende skal det oplyses at det tætte samarbejde, der i perioden har været mellem Frida Valbjørn, Enhedslisten, Kasper Fuhr, Velfærdslisten og Bjarne Overmark, Beboerlisten, har resulteret i et naturligt valgforbund mellem de tre kommunale lister.
Det handler om prio­ritering – der ER råd til velfærd!

SENESTE ARTIKLER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021