Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


Spørgsmål om Hvidbogen om det specialiserede sociale område og udsatte unge i Randers

Udsatte børn og unge er overrepræsenteret i statistikkerne over misbrug og kriminalitet. 17 procent af de kriminelle 20-39 årige havde haft svære vilkår i barndommen, selv om de kun udgør mellem 5 og 7 procent af aldersgruppen. Og hele 40 procent af dem, der var i behandling for stofmisbrug i perioden 1997 – 2007, var tidligere udsatte børn

Til Borgmesteren/kommunaldirektøren

Følgende bedes sat på dagsordenen til byrådsmødet 12.12.2011 jf. Kommunestyrelselovens §11.


På socialudvalgsmødet 2.11.2011 punkt  11/147 blev ” Hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område 2007-2011” taget til efterretning.
  Læs mere
20. september 2011
Spørgsmål om planlagt lukning af ´Bopladsen´

Fra dagspressen erfarer jeg at man som en del af det kommende budgetforlig vil lukke det 10 år gamle tilbud ”Bopladsen” der hver år modtager omkring 30 unge mellem 15-17 år akut. Efter det beskrevne påtænker man bl.a. at erstatte funktionen med plejefamilier

28. august 2011
Rosenørnsgade-projektet - støj- og miljøproblemer ved øget trafik

Beboerlisten stiller spørgsmål til Borgmesteren vedr. støjgener og miljøpåvirkning på Rosenørnsgade, når Bolværkslinie og fuld udbygning af Thors bakke er etableret

20. maj 2011
Spørgsmål til byrådsmødet 23. maj 2001 om besparelser på psykiatriområdet18. april 2011
Spørgsmål til Byrådsmødet d. 5. maj 2011 om besparelser på handicapområdet

Følgende bedes sat på dagsordenen til byrådsmødet 2.05.2011 jf. Kommunestyrelselovens §11. Beboerlisten har tidligere stillet spørgsmål til konsekvenserne af den såkaldte genopretningsplan for handicapområdet og efterfølgende yderligere besparelser i budget 2011

7. marts 2011
Spørgsmål til Randers Byråd om ´Genopretningsplan for handicapområdet´

Beboerlisten har tidligere stillet spørgsmål til konsekvenserne af den såkaldte genopretningsplan vedtaget i byrådet forår 2010, ganske bekvemt før budget forhandlingerne. Planen bestod i betydelige besparelser inden for 17 beskrevne områder. Nu stiller Lone Donbæk fra Beboerlisten en række opfølgende spørgsmål

26. februar 2011
Landvindmøller - kommunerne har brug for hjælp

Aktuelt er det altoverskyggende spørgsmål og årsag til, at vindmølleplanerne ligger stille i kommunerne usikkerhed om, hvorvidt lavfrekvent lyd i de relevante lydniveauer kan medføre helbredsskader.

17. februar 2011
Beboerlisten og vindmøller

Sagen om opstilling af vindmøller i Randers Kommune har nu varet mere end et år. Forhåbentlig vedtager vi på næste byrådsmøde, at opstillingen af møllerne kan gå i gang hurtigst muligt

5. februar 2011
Roundup og drikkevandet i Randers Kommune

Beboerlisten stiller en række spørgsmål på næste byrådsmøde omkring drikkevandsboringerne i Randers og deres indhold af pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter, herunder glyphosat (Roundup)

5. februar 2011
Drop besparelsen på daginstitutionerne

På byrådsmødet d. 21 februar 2011 foreslår Beboerlisten at de vedtagne besparelser på daginstitutionerne trækkes tilbage - pengene hentes fra den kommunale madordning, hvor der er 6,6 millioner i overskud.

10. januar 2011
Svømmebad. Hasard med kommunens penge

Budgetflertallet, dvs. alle undtagen Beboerlisten og de radikale, har besluttet at sende svømmebadet i udbud i en privat offentlig model

13. december 2010
Fup og Fakta om KMD-aftalen og IT-udbud i Randers Kommune

At de borgerlige medlemmer af Økonomiudvalget har fundet det opportunt, at benytte netop denne sag til at angribe borgmesteren er i dyb modstrid med sagens fakta og forløb. Et udslag af ynkelig opportunisme

29. november 2010
Svar på spørgsmål om genopretningsplan for handicapoprådet

Da byrådet lynvedtog den såkaldte genopretningsplan for handicapområdet før sommerferien var Beboerlisten de eneste der stemte imod. Til byrådsmødet 1. nov. stillede Beboerlisten en række kritiske spørgsmål - men svarene er først kommet nu

15. november 2010
Beboerlisten stiller forslag om ulovligt tilbageholdte sygedagpenge i Randers Kommune

Til det kommende byrådsmøde mandag d. 22. november 2010 spørger Beboerlisten Borgmester Henning Jensen Nyhuus, hvorvidt han er enig med Bent Bøgsted og Torben Hansen, når disse udtaler, at sygedagpengemodtagere, der er kommet i klemme i systemet, har krav på sygedagpenge indtil, der er truffet en lovlig afgørelse?

1. oktober 2010
Tillykke til Venstre i Randers

BEBOERLISTEN: Tillykke til Venstre i Randers, som tabte kommunalvalget i november 2009, men alligevel formåede at få Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti til at gennemføre Venstres kommunalvalgsprogram i forbindelse med budgetforliget for 2011-2014 jvf Anders Buhl-Christensens udtalelser på pressemøde d.d.


GÅ TIL SIDE: << ... 21 22


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009