Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


Det er den meget lidt kapitalstærke ´Gribskovgruppen´ alias ´Caissa Group´, der skal stå bag det planlagte nye svømmebad i Randers. Svømmebadet skal ligge ovenpå en tidl. Renserigrund, der forventes at være forurenet.
Det nye svømmebad i Randers - En økonomisk ruin oven på en gift-grund?

Beslutning om badeland udskudt efter et heftigt byrådsmøde d. 21. maj 2012, der kostede første halvleg mellem Randers og FC Vestssjælland.

Af Gert Madsen

En økonomisk ruin oven på en gift-grund! Sådan har nogle kritikerer betegnet det planlagte badeland, på den gamle renserigrund på Viborgvej i Randers.

Private investorer skal efter planerne, tjene penge på et ambitiøst welness-og badeland, mens Randers kommune skal hæfte for et eventuelt underskud.  Læs mere
28. maj 2012
Arbejde til slaveløn og anbragte børn på dagsordenen

Mandagens byrådsmøde d 21. maj 2012 lagde ud med en diskussion foranledet af spørgsmål der blev stillet af Landsforeningen Lediges Vilkår

16. maj 2012
Uddybende spørgsmål om Svømmebadsaftalen (OPP)

Beboerlisten stiller en række uddybende spørgsmål til byrådet vedr. den afale om nyt vandland/svømmebad i Randers. Manglende bilag i kontrakt, bod og konsekvenser af misligholdelse eller konkurs, videresalg af svømmebad, forholdet mellem GMF og Gribskov Gruppen ApS alias Caissa Group mm

- Lærerne skal blot klædes på, med ny IT, så kan de sagtens lærer at klare ADHD og Autisme! - Nogle børn bliver fagligt svagere af specialundervisning... politikerne havde udover de store ord til de mere end 100 tilhørere også nogle ret kontroversielle holdninger
15. maj 2012
Børn med specielle behov skal tilbage i almindelige klasser

Mere end 100 vrede forældre og lærere til stormøde i Randers om inklusion. De fremmødte politikeres forsikringer om, at det ikke var en spareøvelse faldt ikke i god jord

14. maj 2012
Undersøgelse af mulig forurening af svømmebadsgrunden - spørgsmål til byrådsmødet 21.05.2012

Hvornår ved man om den gamle renserigrund er forurenet med perklor, vil det forsinke byggeriet af svømmebadet og hvordan skal det i givet fald financieres? Det er nogle af Lone Donbæks spørgsmål til byrådet d. 21. maj.

modelfoto
4. maj 2012
Spørgsmål om anbringelse af børn

Beboerlisten mener at oområdet trænger til en grundig revurdering, hvor kommunalisering med små trygge institutioner med bofællesskabs karakter kunne være en mulighed

Den nystiftede bevægelse ´Dit barns fremtid´ (www.ditbarnsfremtid.org) havde stillet en række spørgsmål til borgmesteren på Byrådsmødet d. 23 april 2012 om Inklusion i folkeskolen i Randers. Her er de på gaden med flyers umiddelbart før.
23. april 2012
Tom luft fra borgmesteren om inklusion i folkeskolen

´Har Randers kommune den fornødne viden på området til at vurdere, at inklusion er det bedste for samtlige specialelever?´ - det var et af spørgsmålene til borgmesteren fra den nystiftede lokale bevægelse ´Dit barns fremtid´

30. marts 2012
Nu ruller byggeskandalen

I fire år har Randersegnens Boligforening huseret i byen med store planer – og ulovligt byggeri

Børneteatergruppen Kastalia demonstrerer udenfor Randers Rådhus til byrådsmødet d. 26. marts 2012. De har mistet deres lokaler og fået afslag fra Randers kommune om at få tilskud til et nyt sted at være.
27. marts 2012
Børneteatergruppen Kastali´a kæmper for overlevelse

Børneteatergruppen Kastali´a demonstrerede udenfor Randers Rådhus til byrådsmødet d. 26. marts 2012. De har mistet deres lokaler og fået afslag fra Randers kommune om at få tilskud til et nyt sted at være.

15. marts 2012
Skriv ikke under på noget!

De oprindelige lejekontrakter fra Randersegnens Boligforening er stadigvæk gyldige – så skriv ikke under på nye lyder det fra lejerforeningen i Randers

7. marts 2012
Udvikling eller afvikling

Det vi ikke går ind for er at kommunen vikler sig ind i prestigeprojekter som f.eks. nordtribune og lystbådehavn - to ting som brugerne selv efter vores mening skal betale.

16. januar 2012
Hvor naiv har man lov at være?

Min tillid til vejchef og formand for teknik og miljø er lille, hvis de er citeret korrekt i Amtsavisen

16. november 2011
Spørgsmål om Hvidbogen om det specialiserede sociale område og udsatte unge i Randers

Udsatte børn og unge er overrepræsenteret i statistikkerne over misbrug og kriminalitet. 17 procent af de kriminelle 20-39 årige havde haft svære vilkår i barndommen, selv om de kun udgør mellem 5 og 7 procent af aldersgruppen. Og hele 40 procent af dem, der var i behandling for stofmisbrug i perioden 1997 – 2007, var tidligere udsatte børn

20. september 2011
Spørgsmål om planlagt lukning af ´Bopladsen´

Fra dagspressen erfarer jeg at man som en del af det kommende budgetforlig vil lukke det 10 år gamle tilbud ”Bopladsen” der hver år modtager omkring 30 unge mellem 15-17 år akut. Efter det beskrevne påtænker man bl.a. at erstatte funktionen med plejefamilier

28. august 2011
Rosenørnsgade-projektet - støj- og miljøproblemer ved øget trafik

Beboerlisten stiller spørgsmål til Borgmesteren vedr. støjgener og miljøpåvirkning på Rosenørnsgade, når Bolværkslinie og fuld udbygning af Thors bakke er etableret


GÅ TIL SIDE: << ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20... >>

Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009