Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


1. september 2017   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Carsten Agger, 52 år

Carsten Agger, 52 år
Kommunen skal gøre alt hvad den kan, for at stimulere græsrodsinitiativer som f.eks. folkekøkkener og Randers Makers Space

Cand.scient, arbejder som softwareudvikler af fri og åben software, medlem af IT-politisk forening

Jeg ser et potentiale i yderligere genopretning af naturen i Randers omkring Gudenåen og Randers Fjord samt udlægning af mere urørt skov med udgangspunkt i Fussingø skov, hvor der bør etableres et stort sammenhængende skovområde, hvor klovdyr sørger for den fornødne græsning og afgnavning, så skoven forbliver med naturlige åbninger, hvilket vil være godt for biodiversiteten.

Som byrådsmedlem vil jeg have fokus på den kommunale sagsbehandling, herunder at sagsbehandlingen overholder loven af det i forhold til borgernes rettigheder – hvilket jeg har personlig erfaring for ikke altid sker.
Det er vigtigt at sikre borgerens rettigheder, ikke mindst for de udsatte grupper.

Kommunen skal gøre alt hvad den kan, for at stimulere græsrodsinitiativer som f.eks. folkekøkkener og Randers Makers Space, som er et lille selvgroet miljø, hvor interesserede mødes i en fælles interesse for selvbygget teknologi, især indenfor computere og software. Det er vigtigt at kommunen understøtter udviklingen af sociale fællesskaber, som giver borgerne flere netværk at trække på.

I forlængelse af dette skal kommunen understøtte udviklingen af permakultur – det bemærkes at Randers Kommune også består af store oplandsarealer, som dyrkes. Permakultur er en bæredygtig dyrkningsform, som indebærer flere årige planter og som gør det muligt for borgerne i stigende omfang at blive selvforsynende, bl.a. ved anlæggelse af haver i byens parker og andre steder – i forlængelse af det arbejde som Byøkologisk forening allerede gør.

Jeg opstiller for Beboerlisten, fordi Beboerlisten og Randers Lejerforening er et eksempel på et græsrodsinitiativ som jeg gerne vil støtte og som allerede gør en stor forskel.

 


 

Permakultur

Permakultur bygger på design, og et permakulturdesign lægger vægt på de nyttige forbindelser mellem huse, dyr, planter, bygninger osv. Permakulturhaver vil ofte efterligne sammensætningen af planter i en skov, hvor buske, træer og urter kan give hinanden næringsstoffer og holde hinandens skadedyr væk.
Permakulturen hviler på tre etiske principper, nemlig
- omsorg for jorden
- omsorg for mennesker
- en ligelig fordeling af verdens ressourcer.
Permakultur er en forkortelse af permanent kultur, og et projekt er kun permakultur, hvis det opbygger mindst lige så mange ressourcer, som det forbruger. Du kan læse mere om permakultur på
www.permakultur-danmark.dkOmann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009