Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


8. juni 2016   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


23 millioner spares på udsatte børn og unge - 17 millioner på folkeskolen i Randers Kommune

En af konsekvenserne af den nye skolestruktur er budgetoverskridelser på specialundervisning og befordringsgodgørelse - det har byrådet nu omsat til en besparelse svarende til 34 lærerstillinger
Bjarne Overmark om byrådsmødet den 6. juni 2016 og Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2016 i Randers Kommune.

Et byrådsflertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti har besluttet, at der skal spares 23 millioner kroner på Familieafdelingen. Det vil føre til, at nogle børn vil blive forsømt i alvorlig grad, og ikke få den hjælp, som de har behov for. Beboerlisten, SF og VL har besluttet, at ombudsmanden skal kigge på byrådsflertallets beslutningen, som vi mener er ulovlig.

Ingen plan for problemer i skolen
Ifølge en skolekvalitetsrapport for 2015 er der i gennemsnit kun 70% af eleverne der kan læse på et tilfredsstillende niveau. Der er ingen oplæg fra forvaltningen der siger noget om, hvordan man vil rette op på problemet.

Mange unge ikke i arbejde eller uddannelse
I en rapport fra Region Midtjylland er 10-15% af de unge fra 18-29 år de lever på offentlig forsørgelse, og ikke er på uddannelse eller i arbejde. For en dels vedkommende vil der være en sammenhæng mellem deres folkeskoletid og ledigheden.

 

Klamme toiletter og højt elevfravær i folkeskolen
På Børn- og Skoleudvalgets møde behandlede en trivselsundersøgelse fra skolerne, hvor det er påfaldende at over 50% af børne i alle klassetrin har påpeget, at toiletterne på skolen er beskidte, og næsten ligeså mange børn har klaget over, at de har ondt i maven. Hvis toiletterne på skolen er så beskidte, at de ikke kan bruge dem, så får de ondt i maven, hvilket med sikkerhed påvirker deres læringsevne i undervisningen. På nogle af kommunens skoler er der meget højt elevfravær - op til 10% af eleverne i 7.-9. klasse kommer slet ikke i skole.

Folkeskolen i Randers Kommune er tydeligvis i krise, hvor både elever og folkeskolelærernes fravær er stigende.

Besparelser svarende til 34 lærerstillinger
En af den nye skolestrukturs konsekvenser er store overskridelser på 17 millioner på kommunens budget for befordring af elever og specialundervisning. Byrådsflertallet har besluttet, at pengene skal findes i skolesystemet, dette er det samme som at sige, at man vil spare mindst 34 lærerstillinger fra skolerne i Randers Kommune, samtidig med, at de har en inklusionsopgave. Selvom man har fået 5,5 millioner til øget kompetenceudvikling hos lærerne, har man ikke brugt 1 krone på, at gøre lærerne i stand til, at arbejde med inklusion i folkeskolen, selvom det er et af de største problemer på alle folkeskoler i dag.

Referat fra Byrådsmødet: http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/Me...
Lyt til byrådsmødet på: http://asm01.randers.dk/avc/vod.html

https://www.facebook.com/BeboerlistenOmann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009