Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


5. juni 2016   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Folkeskolen i krise - forslag om besparelser på anbragte børn - Randers kommune Byrådsmøde d. 6.juni 2016

Der er stadig meget store problemer i familieafdelingen i Randers kommune - og nu vil man skære yderligere ned.
Udvalgte sager til det kommende byrådsmøde mandag d. 6. juni kl. 16.

punkt. 195 Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet l skal læses som: Besparelser på anbringelser af udsatte børn og unge. Der er stadig store problemer i familieafdelingen i Randers Kommune - både for de ansatte og ikke mindst for de udsatte børn og familier.

Den “økonomiske stabilisering” skal ske ved:

  • Overgang til ny honoreringsmodel for plejefamilier
  • Lukning af døgninstitutionen Egehøjvej 34
  • Screening af alle sager
  • Nedbringelse af antal anbragte
  • Styrkelse af den tidligt forebyggende indsats


Der aflægges en status for familieafdelingen på det kommende børn og skoleudvalgsmøde 
Her fremgår det bla. at der stadig er overskridelser i sagsbehandlingstiden på 62% af sagerne, at sygefraværet blandt de ansatte stadig er meget højt og stigende indenfor de sidste 3 måneder.

 

Ifølge en skolekvalitetsrapport for 2015 er der i gennemsnit kun 70% af eleverne der kan læse på et tilfredsstillende niveau. Der er ingen oplæg fra forvaltningen der siger noget om, hvordan man vil rette op på problemet.

I en rapport fra Region Midtjylland er 10-12% af de unge fra 18-29 år de lever på offentlig forsørgelse, og ikke er på uddannelse eller i arbejde. For en dels vedkommende vil der være en sammenhæng mellem deres folkeskoletid og ledigheden.

Bjarne Overmark kan fra besøg på flere af byens folkeskoler berette hvordan nogle af kommunens skoler har meget højt elevfravær - op til 10% af eleverne i 7.-9. klasse kommer slet ikke i skole.

En af den nye skolestrukturs konsekvenser er store overskridelser på kommunens budget for befordring af elever og specialundervisning.

Der er et stigende sygefravær blandt lærerene og stigende antal ikke-uddannede vikarer.
Vi har et folkeskolesystem i Randers, der er i alvorlig krise.

Beboerlisten har stillet forslag om at gøre det mere gennemsigtigt, hvad der sker på folkeskoleområdet, ved at referater, regnskaber og budgetter skal være tilgængelige på skolernes hjemmesider - og at medarbejderindflydelsen skal øges ved at genindføre pædagogisk råd. der skal have beslutningskompetance ifht skolens udvikling, drift og arbejdsforhold

 

Se hele dagsordens-teksten for byrådsmødet d. 6. Juni 2016 

lyt til byrådsmødet livestream

 Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009