Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


24. november 2015   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Kritik af brugertilfredsheds-undersøgelse på skoleområdet op i byrådet

Hvis man som forældre ikke er tilfreds med skolen som en følge af nedskæringer, skolereform, inklusion, skolelukninger/sammenlægninger - og mener at lærernes muligheder for at opfylde deres roller er så godt som umulig under de nuværende forhold - så levner spørgeskemaet ingen muligheder... andet end at hænge lærere og pædagoger ud.
Bjarne Overmark, udrenset formand for Børn- og skoleudvalget i Randers Kommune, tager brugertilfredshedsundersøgelse for skoleområdet op i byrådet efter protester fra forældre, der mener resultatet meget let kan blive misvisende.
Bjarne Overmark tager Randers kommunes brugertilfredshedsundersøgelse for folkeskolen op i byrådet efter kritik fra forældre, der mener resultatet meget let kan blive misvisende.

Til Borgmester Claus Omann Jensen med kopi til byrådet, direktionen og pressen

Beboerlisten ønsker nedenstående spørgsmål sat på dagsordenen jf. Kommunestyrelseslovens § 11 og besvaret på kommende byrådsmødet den 7. december 2015


Det fremgår af skoleforvaltningens status vedrørende ny skolestruktur - november:

"I løbet af november/december gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet. Spørgeskemaet bliver sendt ud til alle forældre med børn, der går i folkeskole, i Randers Kommune via digital post. Spørgeskemaet er udformet på baggrund af KL’s standardspørgeskema og i samarbejde med skoleledere. Resultatet forlægges børn og skoleudvalget i februar 2016."

Det noteres at ovenstående udelukkende har været en efterretningssag, forelagt Børn og Skoleudvalget på mødet den 17. november 2015. Børn- og Skoleudvalget har altså ikke haft mulighed for at drøfte pågældende brugertilfredshedsundersøgelse.

En forældre, Zita Jacobsen, skriver et åbent brev til Randers Kommune desangående. http://randersidag.dk/?Id=14535 

Følgende spørgsmål ønskes besvaret af borgmesteren:

  • Hvilke overvejelser giver Zita Jacobsens læserbrev anledning til hos borgmesteren og hvad agter han at svare?
  • Hvordan har denne brugertilfredshedsundersøgelse været behandlet i MED-systemet?
  • Hvordan vurderer borgmesteren den manglende forudgående behandling i MED-systemet  som værende i overensstemmelse med Randers Kommunes personalepolitik, MED-aftale og god skik for samarbejde?
  • Har Randers Lærerforening, BUPL og FOA haft lejlighed til at udtale sig om form og indhold?
  • Hvordan har de enkelte skolebestyrelser været inddraget i designet af brugertilfredshedsundersøgelsen, således den i højere grad kan understøtte den enkelte skolebestyrelses arbejde?
  • Hvilke planer eksisterer der for opfølgende undersøgelser, og vil borgmesteren anbefale, at det er et forhold, der tages op til drøftelse i Børn- og Skoleudvalget?

Besvarelsen ønskes skriftligt og i byrådssalen bilagt en kopi af spørgeskemaet med en markering af, hvor det afviger fra KL's standardspørgeskema med hhv. udeladte og tilføjede spørgsmål og eventuelle begrundelser for dette.

 

Venlig hilsen

Bjarne Overmark, tlf. 22213755

Medlem af Børn og Skoleudvalget, medlem af Økonomiudvalget og medlem af Randers Byråd for Beboerlisten

Udrenset af aftalebryderne fra Venstre og Dansk Folkeparti som formand for Børn og Skoleudvalget i Randers Kommune

 


 

UPDATE: Amtsavisen Randers kommune afviser kritik af spørgeskema

 Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009