Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


25. juni 2015   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Forenede aftalebrydere

Løgnehistorier, aftalebrud præget af vilkårlighed, lovbrud og optræden i strid med valgresultatet og politisk kaos bliver Randers Kommunes varemærke

Af Bjarne Overmark, byrådsmedlem for Beboerlisten, forhenværende fmd. for Børn og Skoleudvalget, Randers Kommune.


Folkeskolen omtales i Grundlovens ”§ 76. Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.”

Denne bestemmelse er fuldstændig grundlæggende for udviklingen af det danske demokrati, og er den allervigtigste bestemmelse i bestræbelserne på at skabe så lige adgang som muligt for en acceptabel fremtid for alle børn.

Bestemmelsen bliver undermineret af byrådsflertallet i Randers Kommune, som med dårligt underbyggede økonomiske og pædagogiske overvejelser – og i strid med det faktum, at Danmark og Randers Kommune aldrig har været rigere – har besluttet at nedlægge seks folkeskoler.

Den første der faldt var Hald Skole, som blev stranguleret, da byrådsflertallet besluttede at fjerne 7. klasse, hvorefter skolen gav op og skolelederen blev ansat i skoleforvaltningen i Randers Kommune med henblik på hans medvirken til at lukke yderligere fem folkeskoler: Gjerlev-Enslev Skole, Rytterskolen, Nyvangsskolen, Hadsundvejens Skole, Vorup Skole. Dertil fjernelse af overbygningen 7.-9. klasse på en stribe skoler, dog ikke Fårup Skole og Harridslev Skole, hvor det socialdemokratiske byrådsmedlem Steen Bundgaard og venstre-byrådsmedlemmet Christina Kjærsgaard er ansat som lærere.

Denne proces har allerede ført til yderligere tilstrømning til privatskolerne, og der er yderligere i hvert fald to privatskoler på vej i henholdsvis Gjerlev-Enslev og Vorup på trods af, at byrådsflertallet med næb og klør vil forhindre forældrene i sørge for, at deres børn kan gå i skole i nærområdet.

Men på byrådsmødet mandag 22. juni 2015 sadlede flertallet pludselig om og besluttede at tilbyde henholdsvis Vorup Skole og Gjerlev-Enslev skole til forældrene til henholdsvis kr. 5 mio. og kr. 15 mio.

Beboerlisten har det standpunkt, at når byrådsflertallet ikke vil give nærområderne en folkeskole, skal vi ikke stille os i vejen for, at lokalbefolkningen selv løser sine problemer til gavn for børnene og lokalområdet, som nemt sygner hen uden en lokal skole.

Men i bund og grund er det en begrædelig udvikling, at stadigt flere forældre og børn søger børnenes dannelses- og uddannelsesbehov løst i privatskoleregi. Det vil medvirke til at underminere det grundlæggende solidariske og demokratiskabende element, som den danske folkeskole helt tilbage til 1814 og sikret i Grundlovens § 76 er et udtryk for.

Personligt håber jeg stadig at byrådsflertallets dårlige beslutninger kan gøres om, fordi beslutningerne er destruktive.

Men byrådsflertallets - de forenede aftalebrydere fra Venstre og Dansk Folkeparti - destruktive tilbøjeligheder fortsætter. Aftalebryderne er kommet i flertal efter et par socialdemokratiske byrådsmedlemmer er løbet over til Venstre, og nu løber de så fra en skriftlig konstitueringsaftale indgået tidligt om morgenen onsdag 20. november 2013.

Tre udvalgsformænd fra Det Konservative Folkeparti, Velfærdslisten og Beboerlisten blev fjernet på byrådsmødet mandag 22. juni 2015, fordi de har tilladt sig at forsvare den eksisterende folkeskolestruktur mod flertallets anslag og i den forbindelse har tilladt sig at kritisere flertallets fordækte og den under kommunalvalgkampen skjulte proces i 2013 og de første otte måneder af 2014.

Venstre’s gruppeformand fik da også en trøstpræmie som ny formand for Børn og Skoleudvalget, efter at vælgerne fravalgte ham ved folketingsvalget i forlængelse af, at Venstre i almindelighed, men Anders Buhl Christensen i særdeleshed, har gjort sig uheldigt bemærket i skolelukningssagen og i hævntogtet mod folkeskolens forsvarere i byrådet.

Flertallet optræder som meget dårlige rollemodeller for befolkningen og børnene i denne sag, hvor læren er, at en skriftlig – og desto mere en mundtlig aftale – kun gælder indtil man får flertal for at løbe fra aftalen. Hvis den tendens breder sig, bliver der kaos i samfundet – og der bliver kaos i de 98 danske kommuner, hvor valgnatten aldrig får ende.

Lokalt kan vi gøre os tankeeksperimentet: Hvad nu hvis en af de 2 socialdemokratiske overløbere bliver syge eller af anden grund forlader byrådet – så skal der indkaldes en suppleant fra den socialdemokratiske liste, og flertallet kan skifte igen. Naturligvis vil der så af det nye flertal på 16 mod 15 blive krævet ny omkonstituering (hvis da ikke de fem skabs-venstrefolk i den socialdemokratiske byrådsgruppe fortsætter deres arbejde for at undgå, at Torben Hansen bliver borgmester).

Lokaludgaverne af Venstre og Dansk Folkeparti – med borgmester Claus Omann og folketingskandidat Anders Buhl Christensen og fmd. for Miljø- og teknikudvalget DF's Frank Nørgaard i spidsen og med god støtte fra Henning Jensen Nyhuus – har på den måde virkelig brandet Randers Kommune som et kaotisk og farcepræget område, med politisk vilkårlighed i strid med Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3 , hvoraf fremgår at konstitueringen efter et kommunalvalg gælder for hele byrådsperioden.

Og overfor tilsynsmyndigheden skjules det reelle formål, ved at camouflere med et par mindre ændringer af de stående politiske udvalgs ansvarsområder.

Løgnehistorier, aftalebrud præget af vilkårlighed, lovbrud og optræden i strid med valgresultatet og politisk kaos bliver Randers Kommunes varemærke.

Således opløftet fortsat god sommer – og husk så lige:

Det er kun de døde fisk, der driver med strømmen, og kun letvægtere, herunder byrådsmedlemmer, lever efter mottoet ”andres tanker var dem mere end nok – stemte altid sammen med den største flok.”

Det giver anledning til at citere skuespilleren Jens Okking, som var den første direktør på Værket i Randers, da han skulle udtale sin generelle mening om ”system Randers” til et interview til Beboerlistens valgavis forud for kommunalvalget i november 2001:

I deres ånders højtidssale er der så lavt til loftet, at selv dværge går foroverbøjet.

 

https://www.facebook.com/Beboerlisten

 Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009