Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


29. januar 2015   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Forsøg på at lukke munden på Bjarne Overmark

Børn og skoleudvalget bør erklære mistillid til formanden Bjarne Overmark, lyder det fra Dansk Folkeparti

Nu må det være nok med den formastelige advokat og hans uartigheder, mener Dansk Folkeparti.

De vil nu af med den besværlige udvalgsformand, og planlægger derfor et mistillidsvotum.

Her er deres begrundelse og et par gode og "sandfærdige" citater fra den kontroversielle Overmark:
 
Børn og skoleudvalget ønsker hermed at udtrykke mistillid til formanden Bjarne Overmark. 

Vi finder at det er uforeneligt med arbejdet som formand at :
 
1)    Han offentligt opfordrer folk til fysiske blokader af andre byrådsmedlemmer.
 
2)    Han offentligt bruger udtryk om andre byrådsmedlemmer som f.eks: Stanken af uhæderlighed og halve og hele løgne breder sig i skolelukningssagen -Taliban er jo kendt for at forhindre børn i at gå i skole – de der nu vil lukke skoler, er nogle svagpissere – endvidere kalder han andre byrådsmedlemmer løgnere og uhæderlige mennesker.
 
3)    Han offentligt forsøger at fjerne den forvaltning han er sat til at samarbejde med.
 
4)    Han på enhver måde forsøger at nedgøre Randers og Randers Byråd i den offentlige debat.
 
Vi kan, som udvalg, ikke føle os fyldestgørende repræsenteret af Bjarne Overmark, når han går ind for sådanne holdninger og metoder.

Bjarne Overmark tager dog den skingre kritik med ro:

- Det her får jo ingen konsekvenser da der ikke er flertal bag forslaget.

Han slår fast at trusler ikke vil ligge en dæmper på den fremtidige retorik og eventuelle kritiske indlæg.

- Men man må jo konstatere at Dansk Folkeparti ikke tager en konstituerings aftale alvorligt.

- Det burde ikke komme bag på nogen - heller ikke Dansk Folkeparti, at der er forskellige holdninger i de forskellige udvalg og i byrådet - Det er jo ligesom derfor at der er så mange forskellige lister og partier repræsenteret.

Venstre og Socialdemokraterne, der også sidder i Børne og Ungdomsudvalget, vil da heller ikke være med til et mistillidsvotum, men forslår i stedet for "et rap over fingrene" til den åbenmundede formand:

Hermed ændringsforslag fra V og A vedr. Morten Grosbøls mistillidsvotum til Bjarne Overmark som udvalgsformanden
 
V og A ønsker hermed at fremkomme med et ændringsforslag til Morten Grosbøls mistillidsvotum til udvalgsformanden, Bjarne Overmark. 

Et flertal i udvalget vil udtrykke en generel bekymring ifht udvalgsformandens varetagelse af hans funktion som formand for udvalget og ønsker fremadrettet i højere grad, at han varetager sin formandsopgave under hensyntagen til udvalgets generelle interesser.
 
Ligeledes mener flertallet i udvalget ikke at formandens offentlige fremtoning og synspunkter repræsenterer flertallet i udvalget.

 Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009