Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


14. januar 2015   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Lukning af juniorklubber i Jennumparken, Langå og Hørhaven på dagsordenen

På Børn og skoleudvalgsmødet d. 13. januar 2015 er forslaget om ´Evaluering af klubstrukturen i Randers Kommune,- herunder finansiering af folkeskolereformen indenfor juniorklubområdet´ på dagsordenen - det dækker over lukning af 3 juniorklubber.

Fra dagsordenen: "Forvaltningen indstilller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget,

  • at Jennumparkens juniorklub nedlægges med virkning pr. 30. juni 2015
  • at Langå juniorklub nedlægges med virkning pr. 30. juni 2015
  • at den særlige socialpædagogiske bevilling på 423.000 kr. (2015-niveau) til Vennelyst juniorklub bortfalder med virkning fra 1. juli 2015
  • at Hørhavens Ungdomsklub nedlægges, og at tilbuddet sammenlægges med Ungemiljø Vest fra 1. februar 2015
  • at der indenfor Randers Ungdomsskoles samlede budgetramme og i et tæt samarbejde med SSP og familieafdelingen udarbejdes et konkret forslag til, hvorledes en forebyggende indsats i midtbyen kan udmøntes,- herunder præcisering af indhold og rammer.

http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?document_id=1831057

 

Link til hele dagsordenen for mødet i Børn og skoleudvalget d. 13. januar 2014

 

UPDATE: Beslutning fra møde:

 Indstilles tiltrådt dog således, at Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF indstiller,

·      at klubtilbuddet på Gl. Jennumvej fortsætter efter 1. august 2015

·      at den ikke-finansierede merudgift på 584.000 kr. pr. år henvises til budgetlægningen for 2016-2019, hvor partierne vil anvise finansiering for merudgiften.

Mogens Nyholm og Bjarne Overmark stemte imod nedlæggelsen af Langå Juniorklub.

Beslutning

 Indstilles tiltrådt dog således, at Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF indstiller,

·      at klubtilbuddet på Gl. Jennumvej fortsætter efter 1. august 2015

·      at den ikke-finansierede merudgift på 584.000 kr. pr. år henvises til budgetlægningen for 2016-2019, hvor partierne vil anvise finansiering for merudgiften.

Mogens Nyholm og Bjarne Overmark stemte imod nedlæggelsen af Langå Juniorklub.Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009