Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


6. januar 2015   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Vi sortseere har også haft vind i sejlene i 2014.

Bjarne Overmarks tale til nytårsappellen tirsdag d. 6.1.2015 på Værket

Krig i Ukraine – med dansk nedgang i landbrugseksporten til følge, nedslagtninger i Palæstina, flere hundrede tusinde dræbte og millioner på flugt fra borgerkrigen i Syrien.
 
Tusindvis af flygtninge fra Afrika i plimsollere tværs over Middelhavet til Europa – tusindvis drukner undervejs. Et sydeuropa som hverken helt eller halvt er i stand til håndtere tilstrømningen.
 
I Europa er økonomien i stilstand, euroen er igen i krise, bl.a. som følge af udviklingen i Grækenland, hvor venstrefløjen står til at vinde valget til februar samtidig med at fascister og nazister marcherer i gaderne i Athen, hvor flygtninge- og indvandrere af og til slås ihjel på gaden.
 
Også i andre europæiske lande marcherer erklærede fascister og nazister, bl.a. i Ungarn.
 
I Danmark går det heller ikke for godt.
 
Økonomien står i stampe, kapitalen mangler afkastgivende investeringsmuligheder. Vi har det der i marxistisk terminologi kaldes en overakkumulationskrise – pensionskasserne for eksempel brænder inde med voksende kapitalmængder, som fremover vil opleve det stadig vanskeligere at skaffe Jer – pensionskassernes medlemmer – den lovede garanterede høje pension, når I forlader arbejdsmarkedet.
 
Den stadig faldende rente på lån er et udtryk for kapitalrigeligheden – og til stadighed snakkes der om, at vi skal til at betale negativ rente for at have vores penge stående i banken.
 
Situationen minder os om sagnet om Kong Midas og guldet
 
Kong Midas opdagede, at man dør af sult, når alt man rører, bliver guld. Det gik med gru også op for os, da vi som børn hørte historien. Men mange medlemmer af direktionen og Randers Byråd må være så svæk­ kede, at de har glemt historien om kongen, der tog livet af alt, han kom i kontakt med. For de be­ går samme fejl: vil omdanne alt til guld, inkl. de 5 folkeskoler i by og på land - i et lokalsamfund så rig som nogensinde - nu foreslås fjernet. Og for­ veksler dermed velstand med vel­ færd!
 
Lokalt er der tilsyneladende flertal for at forlade bogen til fordel for kortsigtede gevinster i tegnebogen.
 
Og det er sket i en proces, som har slidt på tillidsforholdet mellem et voksende politisk mindretal i Randers Byråd og forvaltningen i Randers Kommune.
 
Og der er ingen tvivl om, det er en sag, som vil sætte varige ar og mærker i store grupper i befolkningen – og en sag der ikke vil blive glemt i hast. Folkeskolerne er trods alt det område, hvor Randers Kommune kommer i kontakt med flest borgere – 9.000 skolebørn, deres forældre, bedsteforældre, store søskende o.s.v.
 
Skolelukningerne vil ikke få verden til at gå under, naturligvis ikke, og børn er da heldigvis for størstepartens vedkommende hårdføre og robuste – men noget værdifuldt vil gå tabt og tilbageskridtets stenede vej ser ud til at være valgt.
 
Med store konsekvenser for byområder, lokalsamfund, børn og forældre – og for Randers Kommune som sådan.
 
Men det vil vi alt sammen komme til at drøfte grundigere på byrådsmødet mandag d. 12.1.2015 – og det hører jo til livets gratis fornøjelser at gå til byrådsmøde, hvis I føler trang til at få sagen yderligere belyst på et formentlig langvarigt møde på mandag i det gamle rådhus, som gennem årene har været centrum for dramatiske kommunale og lokalpolitiske begivenheder i Randers.
 
På den anden side er alt ikke sort i sort.
 
Randers har vist sig i stand til at modtage et antal flygtninge i Søren Møllers Gade og i Langå, uden at det har givet anledning til hverken konkret eller lokalpolitisk tumult – og personligt har jeg i løbet af året oplevet Langå Skole stå sammen en kosovaalbansk familie med flere børn på skolen, som udlændingemyndighederne var på nippet til at udsende.
 
Jeg mødte på Langå Skole nogle borgere – ingen nævnt og ingen glemt – som ikke stiltiende ville se  på et offentligt overgreb på en familie – og heldigvis skiftede udlændingemyndighederne kurs, og familien bor stadig i Langå – og mig bekendt går familiens børn stadig på Langå skole, hvor nogen viste sig parat til at værne om familien.
 
Og sådan er hverdagen jo også i Randers kommune, mange store og små opmuntrende begivenheder, hvor mennesker viser omsorg for medmennesker.
 
Det er den grundlæggende solidaritet mennesker imellem om giver fremtidshåb – også for den del af den offentlige sektor som udgøres af Randers Kommune.
 
Den offentlige sektor er – når alt kommer til alt – for en stor dels vedkommende et udtrykfor, at der i Danmark via skatterne opkrævet hos alle (trods manglerne i skattesystemet) sker en omfordeling og skatterne bruges til gavn for alle, selvom den enkelte sagtens kan finde eksempler på det modsatte.
 
Siden 1814 har danskerne via skatter gjort det muligt at tilbyde alle børn gratis offentligt finansieret undervisning – hvilket når alt kommer til alt er en forudsætning for resten af det danske velfærdssystem. Det offentligt finansierede og organiserede folkeskolesystem er – sin mangler til trods – nu en mere end 200 år gammel demonstration af grundlæggende solidaritet i befolkningen, hvor vi indtil nu med stigende styrke har fastslået at ingen børn og unge skal afskæres fra læring og kundskab af økonomiske grunde.
 
 Og folkeskolesystemet er jo gennem de sidste 200 år også udbygget til stort set at gælde for resten af uddannelsessystemet – det danske uddannelsessystem er en grundpille i alle bestræbelser på at skabe velfærd og lighed i befolkningen, også den del af befolkningen som tilfældighed ikke i 7 slægtled stammer fra det geografiske område, der kalder sig Danmark.
 
Velfærdssystemet styres demokratisk på lokalt plan af et lokalt valgt byråd, som har ansat ca. 9.000 personer til få udført velfærdsopgaverne – og byrådet og de kommunalt ansatte er jo i den sammenhæng borgernes tjenere, hvilket vi aldrig skal glemme – og befolkningen/vælgerne har hver 4 år mulighed for at korrigere et byråd, hvis det er på galt spor.
 
Vi er alle sammen befolkningens tjenere og uden vi måske selv gør os det klart, er vi hver især et lille hjul i befolkningens bestræbelser på at skabe og bevare og udvikle et solidarisk velfærdssamfund.
 
Så trods den sorte grundtone, er der håb, hvis vi alle lægger os i selen.
 
Godt nytår og god arbejdslyst det kommende år – set i det rette lys, arbejder vi alle i en stor sags tjeneste.Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009