Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


5. januar 2015   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Myten om de brændende platforme

LÆSERBREV Af Kim Kristensen, - byrådsmedlem for Beboerlisten.

Det er nu lykkedes for skolelukningspartierne at gennemføre en indpiskerkampagne om nødvendigheden af at ændre kommunens skolestruktur – uden på noget tidspunkt at komme i nærheden af en diskussion om, hvad vi vil med vores skoler, hvad indholdet skal være.
 
Der skal bare lukkes nogle af dem, og resten skal så – overordnet set – opdeles i ”fødeskoler” og ”overbygningsskoler”. For vi står på en brændende platform: Skolerne er ved at falde sammen om ørerne på os, økonomien bryder sammen, og vi har snart ikke børn tilbage i kommunen at sætte ind i folkeskolen.
 
Folkeskolen i Randers står bare ikke på en brændende platform. Det er et billede, skoleforvaltningen har bygget synstematisk op siden 2012 – sandsynligvis i samarbejde med nogle få ledende politikere, der til nu ikke har turdet stå frem.
 
Det foregår i et samarbejde med konsulentfirmaet Ernst & Young (EY), men det er skoleforvaltningen, der leverer tallene og tolkningerne af konsulenternes arbejde, og beskeden har været, at det hele skal males så sort som muligt.
 
Således undrer EY sig i flere mails af 2.10. 2012 over, at Gjerlev- Enslev Skole, Grønhøjskolen, Hadsundvejens Skole, Havndal Skole og Nyvangsskolen har urimeligt store arealer til rådighed pr. elev – arealer, der ikke stemmer overnes med de BBR-meddelelser, konsulenterne selv har indhentet.
 
At kvadratmetertallet sættes for højt betyder, at der er meget ”spildplads”, og at skolen er unødvendigt dyr i vedligeholdelse/genopretning – at det er ”ineffektive” skoler.
 
Forvaltningen besvarer ikke konsulenternes spørgsmål, så tallene bliver ikke rettet, og vi har kunnet følge dem ind i høringsmaterialet.
 
Den 18.2.2013 fremsender EY et udkast til et notat, ”Skolestrukturen i Randers Kommune” (ca.. et år, før borgmesteren iværksætter en privat proces for at udarbejde en ny skolestruktur. Byrådet træffer først beslutning herom den 1.9. 2014 ). Også her gøres konsulenternes konklusioner mere dystre end nødvendigt. EY gør nemlig opmærksom på, at befolkningstallet (og dermed elevtallet) stiger fra 2024 og fremefter, og at skolestruktursagen skal ses i et 25-årigt perspektiv - men forvaltningen vælger kun at fremlægge beregningerne for de kommende 10 år, hvor elevtallet falder.
 
Desuden er det i dette notat, at vi første gang støder på begrebet ”genopretningsudgifter” uden at kunne få at vide, hvad det dækker over. Og forvaltningen gør, hvad de kan for at sløre beregningerne og hindre aktindsigt. Således skriver forvaltningen i en mail til YE den 5.2.2013: ”Hej Claus. Kan du i løbet af i dag forfatte 5 linjer om, at I ikke udleverer jeres regneark, baggrundsberetninger m.v. til offentlig brug… Således at vi har dette at læne os op ad.” .Reelt er der således ingen (heller ikke fra skolelukningspartierne), der aner, hvad det vil koste at ”genoprette” skolebygningerne.
 
Men i den endelige rapport fra 13.8. 2014 arbejdes der da med et beløb for vedligeholdelse - 250 kr. pr. m2 årligt. Det er mange penge, og vi får ikke at vide, hvordan det beløb fremkommer. Søger man - i ”Hvidbog om bygningsrenovering (2011) og ”Konsekvensanalyse af kommunal bygningsdrift” (2010) - efter oplysninger om normale tal for vedligeholdelsesbehov for ældre skolebygninger, anslås tallet til ca. 100 kr. Jo højere, tallet er, jo dyrere er det selvfølgelig at drive skolerne.
 
Forvaltningen har malet et dystert billede af folkeskolen i Randers Kommune som en brændende platform for at skabe en panikstemning og undgå en diskussion. Og skolelukningspartierne følger trop: ”Der er ikke andet at gøre”, hævder de. ”Det er ”den nødvendige politik”. Der er ikke tid til diskussion, og den er i øvrigt også kun skadelig, for den sinker kun processen.”
 
Radikale Venstre, Konservative, Velfærdslisten og Beboerlisten er kommet med forslag til skolestrukturen. Til dels forskellige forslag, men med det til fælles, at de lægger op til en diskussion af indholdet i og udviklingen af skolen, og vi mener, at flertalspartiernes (forvaltningens) model er ødelæggende for kommunens folkeskole som helhed.
 
Vi har brugt meget tid på at kritisere processen. Og nu gør vi det igen. Men vi gør det, fordi vi mener, at processen har udelukket den debat, der er en forudsætning for, at projektet lykkes. Der har ikke været en debat om, hvordan vi vil udvikle folkeskolen.Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009