Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


12. november 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


VELFÆRDSLISTEN: Nye tal smadrer fundamentet for skolelukninger

Nye tal gemt i en fodnote viser, at antallet af privatskoleelever i Randers er steget markant, siden forslaget om skolelukninger kom frem.

Det gennemhuller beregningerne bag byrådsflertallets forslag om skolelukninger en fodnote til budgettet fremgår, at antallet af privatskoleelever i Randers Kommune er steget med 162 elever, siden forslaget om lukning af fem folkeskoler, 0.-6. klasserne på en skole og overbygningsklasserne på hele ni skoler kom frem.

Det medfører ifølge forvaltningens beregninger en ekstra udgift på mindst fem millioner kroner. Men ikke nok med det. Det betyder også, at det økonomiske fundament for skolelukningsforslaget kollapser. Beregningerne bag forslaget bygger nemlig på Randers Kommunes elev- og klassetalsprognose, der ikke tager højde for den øgede udsivning af elever til privatskoler.
 
“For det første er vi rystede over, at forvaltningen så sent som til stormødet om skolelukninger den 4. november påstod, at det var ikke til at sige, om flere ville vælge privatskoler som følge af lukningerne. Allerede på det tidspunkt vidste de nemlig, at forslaget allerede har ført til en elevflugt til privatskolerne. På mødet spurgte vi flere gange ind til, hvorfor man i forslaget ikke regner med en stigende privatskolefrekvens, når erfaringerne fra andre kommuner er, at skolelukninger fører til, at flere fravælger folkeskolen til fordel for privatskoler.

Det spørgsmål har vi stillet adskillige gange i byrådssalen og til debatter, og derfor undrer det os, at man har holdt fast i, at den elev- og klassetalsprognose, der ligger bag lukningsforslagets beregninger, var det bedste bud. Nu har vi bevis for, at man har vidst, at det var det ikke,” siger Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem for Velfærdslisten.
 
Han fortsætter:
 
“Vi er rigtigt bekymrede over, at vores frygt for, at lukningsforslaget ville føre til en masseflugt til privatskolerne, nu viser sig at holde stik. Fodnotetallene viser, at udsivningen af elever fra folkeskolen til privatskoler udhuler folkeskolens økonomi. Det provenu, som igen og igen er blevet fremført som argument for lukningerne, smuldrer sammen med de forudsætninger, som beregningerne er hæftet op på. Lukningspartierne står med et stort forklaringsproblem.”
 
Frygter større flugt
 
Velfærdslisten frygter imidlertid, at den nuværende udsivning bare er toppen af isbjerget.
 
“Vi frygter, at det her kun er prologen, og at vi vil se en langt større flugt, hvis lukningerne bliver gennemført. Allerede nu er der flere steder snak om at etablere nye privatskoler som erstatning for de lukkede folkeskoler. Derfor bliver lukningspartierne nødt til at tage den bekymring, Velfærdslisten hele tiden har udtrykt, alvorligt. Nemlig at skolelukninger fører til nye privatskoler, flere privatskoleelever og dermed udhuler økonomi og kvalitet i folkeskolen. CEPOS-rapporten viser, at det er erfaringerne fra andre kommuner, der har lukket skoler, og på nuværende tidspunkt peger alt på, at det også vil blive konsekvensen i Randers Kommune.”
 
Yderligere info:
 
Kasper Fuhr Christensen, 30342692, kfc@randers.dk
 

Baggrund:
 
CEPOS-rapporten: http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/2013-05/arbejdspapir21-_-de-foreloebige-erfaringer-med-kommunernes-skolelukninger.pdfOmann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009