Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


7. oktober 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


IKKE FLERE LØGNE CLAUS OMANN !

Beboerlisten og velfærdslisten kræver nu alt hvad der vedrører den nye skulestruktur frem i lyset

Til borgmester Claus Omann Jensen:
 
Vi skal indledningsvis sige, at vi deler borgmesterens ønske om åbenhed, ligebehandling og demokrati. Vi er derfor glade for at se, at borgmesteren har imødekommet vores anmodning om at sætte vores forslag om suspendering af kommunaldirektøren, børn- og skoledirektøren samt skolechefen med henblik på iværksættelse af personalejuridiske undersøgelser på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde (torsdag den 9. oktober kl. 15).
 
Som naturlig følge heraf forventer vi, at borgmesteren vil bakke op om nedenstående forslag:
 
Beboerlisten og Velfærdslisten mener, at borgerne, herunder ikke mindst de forældre og børn, der har været engageret i skoledebatten, fortjener at få at vide, hvad der er sket, hvad der er blevet udleveret, og hvem der har deltaget på de lukkede møder om skole- og klasselukninger
 
Vi skal derfor anmode borgmesteren om, at der i tillæg til ovennævnte punkt, som - og her er vi enige med borgmesteren - skal behandles for lukkede døre, da det omhandler personalemæssige spørgsmål, sættes et åbent punkt på dagsordenen, hvor byrådet kan drøfte, hvad der er sket, og - ikke mindst - hvad der er blevet udleveret på de lukkede møder.
 
 Vi skal endvidere anmode borgmesteren om, at han indleder punktet med en redegørelse. Baggrunden for og indholdet af redegørelsen er beskrevet herunder.
 
I vedlagte artikel fra amtsavisen.dk (se bilag 1) vil borgmesteren ikke udtale sig om, om der er uddelt papirer på flere møder end dem, der fremgår af kommunaldirektørens tilståelsesmail af 5. oktober. På baggrund heraf samt byrådsmedlem Daniel Madiés udtalelser (se bilag 2) om, at der på flere møder, hvori han har deltaget, har været uddelt papirer, som blev samlet ind igen, finder vi, at borgmesteren har pligt til at redegøre for flg.:
 
 
1)    På hvilke møder er der blevet uddelt papirer?
 
2)    Hvilke papirer er blevet uddelt?
 
3)    Hvem har deltaget i disse møder?
 
4)    Har der deltaget udefrakommende - dvs. ikke-byrådsmedlemmer eller ikke-ansatte - på nogen af møderne?
 
5)    Hvis svarene afviger fra kommunaldirektør Hans Nikolaisens tilståelsesmail af 5. oktober, bedes borgmesteren endvidere redegøre for årsagen hertil
 
Henset til sagernes alvorlige karakter skal vi anmode om, at taletidsbegrænsningerne suspenderes i forbindelse med behandlingen af begge punkter.
 
Afslutningsvis skal vi på det kraftigste opfordre borgmesteren til at drage omsorg for, at sandheden kommer for en dag, således hverken borgerne, byrådet eller tilsynsmyndighederne igen fyldes med løgn.Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009