Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


6. oktober 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Nu ruller skandalen

Palmen er rystet! Først faldt en enkel konservativ kokosnød fra, og nu har SF forladt stammen med kurs mod jorden. Tegning: Søren Juhl
Både forvaltningen og byrådet er blevet bevidst fejlinformeret om den nye skolestruktur - Så nu bør der rulle hoveder, mener Beboerlisten og Velfærdslisten.

- Det er en ren tilståelsessag. Udtaler Beboerlistens byrådsmedlem KimKristensen.

- Det fremgår jo helt tydeligt af meddelelsen fra kommunaldirektør Hans Nikolaisen, at de har fejlinformeret. Ikke bare os, men også statsforvaltningen, hvilket er direkte kriminelt.

- Det må få konsekvenser.

Velfærdslisten og Beboerlisten henviser til en mail fra kommunaldirektør Hans Nikolaisen hvor han skriver følgende:

Fra: Hans Nikolaisen
Sendt: 5. oktober 2014 21:09
Til: D-Byråd
Cc: Lars Keld Hansen; Frederik Gammelgaard; Bo Skovgaard
Emne: materiale om skolestrukturen
Til byrådets medlemmer
 
I forbindelse med drøftelserne om den fremtidige skolestruktur har der tidligere været fremsendt anmodning om at få udleveret eventuelt materiale udleveret til de byrådsmedlemmer, der har deltaget i drøftelserne. Statsforvaltningen har i den forbindelse anmodet Randers kommune om en udtalelse om begæring om sagsindsigt i sagen om ny skolestruktur. Byrådet har behandlet sagen og på byrådsmødet den 1. september 2014 tiltrådt en besvarelse, hvoraf følgende fremgår:
 
”I nærværende sag har forskellige partigrupper derimod på eget initiativ drøftet mulige konsekvenser for udmøntningen af forskellige scenarier for den fremtidige skolestruktur. I den forbindelse er forvaltningen anmodet om teknisk og mundtligt at give sin foreløbige bemærkninger på mulige konsekvenser på udmøntningen af de forskellige scenarier. Forvaltningen har ikke i den forbindelse udarbejdet beslutningsoplæg, baggrundsnotater eller på anden vis produceret eller fysisk udleveret materiale til enkelte byrådsmedlemmer om emnet.”
 
Der er på det seneste rettet fornyet henvendelse til forvaltningen med anmodning om at bekræfte eller afkræfte, om der har været eksempler på, at der i forbindelse med drøftelserne i forligskredsen har været møder, hvor der har været udleveret materiale, som efterfølgende er blevet afleveret igen.
 
Forvaltningen kan oplyse, at det som beskrevet i besvarelsen til statsforvaltningen ikke har været tilfældet i forbindelse med den møderække som forligskredsen bag skolestrukturforslaget har gennemført frem til og med offentliggørelsen af forslaget den 13. august 2014.
 
På baggrund af den nye forespørgsel er de implicerede embedsmænd blevet anmodet om at oplyse om emnet igen. I den forbindelse er det blevet oplyst, at der i uge 27 i sommerferien blev afholdt møde i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Forvaltningen blev anmodet om at deltage i mødet. Borgmesteren havde ferie, og det samme var tilfældet for ledelsen i forvaltningen. Sekretariatschefen for Børn, Skole og Kulturforvaltningen blev på den baggrund anmodet om at deltage i mødet, og udleverede papirkopier af vedlagte plancher om det udkast til skolestruktur, som forvaltningen arbejde med på dette tidspunkt.
 
Kopierne blev afleveret tilbage inden mødets afslutning. Der blev få dage senere afholdt en tilsvarende gennemgang for yderligere et medlem af den socialdemokratiske byrådsgruppe.
 
Det har ikke tidligere været oplyst overfor borgmesteren, kommunaldirektøren eller direktøren for Børn, skole og kultur, at der har været udleveret materiale til enkelte byrådsmedlemmer. Forvaltningen vil øjeblikkelig informere Statsforvaltningen om ovenstående.
 

 
Med venlig hilsen
Hans Nikolaisen
Kommunaldirektør
Randers Kommune

 

Beboerlisten og Velfærdslisten kræver nu embedsmændene suspenderet, indtil der er gennemført en personalejuridisk undersøgelse.
 
- Det var jo de samme mennesker, som stod for hele kontakten med Statsforvaltningen. Derfor må de væk, så der kan komme personer til, som handler ansvarligt,” siger Kim Kristensen

Han kræver nu suspendering af kommunaldirektør Hans Nikolaisen, direktør for børn skole og kultur Lars Keld Hansen og skolechef Torben Bugge (billede)
 
I følge Kim Kristensen så modtog han meddelelsen fra kommunaldirektøren klokken godt 21 søndag, hvorefter de to øvrige byrådsmedlemmer fra Beboerlisten, Bjarne Overmark og Jens Kristian Laursen blev kontaktet.

Også Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten blev kontaktet, og man blev enige om at sende et brev til borgmesteren, og kræver et ekstraordinært byrådsmøde, hvor de tre embedsmænd skal suspenderes.Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009