Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


21. september 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Budgetforliget blev værre end frygtet

Budgetforliget fyrer hundreder af medarbejdere i skoler, daginstitutioner og ældreplejen for at få råd til lyskryds, tilskud til Aarhus Lufthavn, udvidelse af Randershallen og tilskud til erhvervslivet.

Arbejdsgangen bliver, at der nu skal spares 1% på alle kommunale områder. Det giver en pose penge, der så kan deles ud på områder, som forligspartierne finder det vigtigt at støtte. Når de så tilfører penge til et område, kalder de det konsekvent for ”en styrkelse af området” men for kommunens kerneområder – børnene, skolerne og de ældre – er der tale om ødelæggende forringelser.  
 
Misinformation
 
”Aldreområdet tilgodeses med 10 mio.”, lyder det. Og det lyder jo godt. Man glemmer bare at oplyse, at området først var beskåret med 50 mio. Så netto er der altså tale om, at området er beskåret med 40 mio. kr. Måske skal der så ikke fyres 75, men lidt færre. Men at kalde det en ”prioritering af ældreområdet” kan man vist – med et pænt udtryk – karakterisere som et alternativt forhold til sandheden.
 
 
Folkeskolen betaler igen igen
 
På skoleområdet tilbageføres der slet ikke midler – på trods af en dyr skolereform, på trods af de nye inklusionsregler og på trods af de 20 – 30 stillinger, der nedlægges i forbindelse med Skoleafviklingsplanen. Så skolen skal bare afgive yderligere en halv snes stillinger, der skal bidrage til  financiering af andre områder.
 
 
Uambitiøst dagsinstitutionstilbud
 
Af de vigtige velfærdsområder er det måske børnene, der slipper billigst. De skal afgive 8 millioner, men bliver så ”beriget” med 3,6 mio. Samlet set bliver landets billigste og dårligst normerede daginstitutionsområde ”kun” beskåret med 4.4. mio. Hvis vi vil fastholde vores rekord som indehaver af landets dårligste daginstitutionstilbud, er den besparelse måske lidt uambistøs.
 
Fra velfærd til mursten
 
Pengene glider i en lind strøm fra velfærd til anlæg: 18 millioner til en lysregulering ved Thors Bakke, 17 millioner til en udbygning af Randershallen; tilskud til Aarhus Lufthavn, Randers Regnskov, flytning af boldbaner. Og ikke mindst har det ligget partierne bag budgetforliget på sinde at lægge penge til side og spare op til større anlæg. 

Erhvervsfremmende aktiviteter
 
Budgettet indeholder en udefineret millionudgift, der hedder ”Erhvervsfremmende aktiviteter”. Det er Beboerlistens opfattelse, at det i høj grad er erhvervsfremmende, at skabe et kommunalt et velfungerende velfærdssystem, hvor vi i fællesskab tager hånd om børnene og de gamle, og hvor vi har et god og sund folkeskole, man trygt kan overlade sine børn til.
 
Vi har altid vidst, at Venstre har et meget én-dimensionalt syn på, hvad der er erhvervsfremmende. Men hvordan har de overbevist de andre partier om, at den eneste vej frem, er afvikling af velfærden? At den eneste vej frem er tilbage?Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009