Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


17. september 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Syge forhold på jobcenter?

Randers Kommune bør øjeblikkeligt stoppe samarbejdet med Lægeservice mener Beboerlisten

 Nogle af de helt centrale elementer i mange borgeres oplevelser med Jobcentret i Randers Kommune er knyttet til samarbejdet med lægekonsulentfirmaet ”Lægeservice” – og i mange tilfælde konkret til lægefaglig konsulent Vibeke Manniche. Det er et element, som ikke indgår i den undersøgelse, som kommunen har iværksat på området, hvorfor vi skal anmode borgmesteren svare på følgende spørgsmål:
 
 1.       Kan borgmesteren bekræfte, at Randers Kommune over for berørte borgere i ét eller flere tilfælde har måttet beklage indholdet i erklæringer fra lægekonsulentfirmaet ”Lægeservice”?
 
2.       I hvor mange tilfælde har Randers Kommune over for berørte borgere måttet beklage indholdet i erklæringer fra lægekonsulentfirmaet ”Lægeservice”?
 
 Beboerlisten stiller følgende forslag til vedtagelse:
 
Følgende spørgsmål skal af socialforvaltningen undersøges og oplyses, så de kan forelægges byrådet ved næste ordinære byrådsmøde:
 
1.       I hvor mange sager har lægekonsulentfirmaet ”Lægehuset” været inddraget med lægefaglig konsulentbistand?
 
2.       I hvor mange af disse sager er borgerens ansøgning blevet imødekommet?
 
3.       I hvor mange af disse sager er borgerens ansøgning blevet afvist?

Desuden foreslår Beboerlisten, at:
 
Randers kommune afbryder med øjeblikkelig virkning samarbejdet med lægekonsulentfirmaet ”Lægeservice”.
 
  Baggrunden for forslagene 1 – 3 er, at jeg i brev af 3. juli stillede spørgsmålene til socialforvaltningen, som ikke kunne besvare dem, idet et svar ville kræve en gennemgang af et større antal sager. Vi mener imidlertid, at spørgsmålene er af så stor betydning for de berørte borgere, at vi bliver nødt til at have tallene på bordet.  Det sidste forslag er en direkte følge af de oplysninger, som ligger til grund for vores spørgsmål 1 – 2.
 
 Med venlig hilsen
 
Kim Kristensen
 
BeboerlistenOmann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009