Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


4. september 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Lang tid på pinebænken

Er 5 til 10 års uvis ventetid for syge borgere acceptabelt for Randers Kommune? Det vil Beboerlisten nu have svar på

Til borgmester Claus Omann Jensen, kommunaldirektør Hans Nikolaisen, byrådet og pressen samt Viggo Thinggaar:
 
Beboerlisten anmoder jf. Kommunestyrelseslovens § 11,  om at få et punkt på byrådets dagsorden mandag d. 29.9.2014, hvor borgmesteren – jf. udtalelse fra Arbejdsmarkedschef Ole Andersen d. 29.8.2014 i Randers Amtsavis – bedes besvare følgende spørgsmål:
 
- Finder borgmesteren det acceptabelt, at syge borgere skal gå i uvished og uden selvstændig forsørgelsesgrundlag i henholdsvis mere end 3 år, mere end 5 år og op til 10 år inden det er afklaret, om borgeren er berettiget til fleksjob eller førtidspension?
 
- Agter borgmesteren at tage skridt, at Randers Kommunes nedbringer sagsbehandlingstiderne med henblik på afklaring af syge borgeres vedvarende selvstændige forsørgelsesgrundlag?
 
Sagsbehandling kan tage lang tid
 
Afdelingsleder i Udviklingshuset i Jobcenter Randers, Katrine Axél, kan ikke udtale sig om den konkrete sag, hvor det har taget 38 måneder at få en indstilling til fleksjob for Helle Laila Hansen.
   

Tre år på ægtemandens penge
 
Af Lone Hammer Sørensen, lohs@amtsavisen.dk
 
Afdelingsleder i Udviklingshuset i Jobcenter Randers, Katrine Axél, kan ikke udtale sig om den konkrete sag, hvor det har taget 38 måneder at få en indstilling til fleksjob for Helle Laila Hansen.
 
Men hun vil gerne generelt fortælle, at det kan tage lang tid at få efterprøvet, hvorvidt en person er i stand til at arbejde eller ej og i givet fald hvor længe og inden for hvilke fag.
 
- Jeg vil gerne beklage hendes oplevelse af den lange ventetid, men vil også sige, at vi jo skal opfylde lovens krav, og det betyder, at borgerens arbejdsevne skal være nedsat i ethvert erhverv. Og den dokumentation tager tid,« siger Katrine Axél.
 
Arbejdsmarkedschef Ole Andersen, Randers Kommune, kan ikke udtale sig om Helle Laila Hansens sag, men udtaler sig generelt:
 
- Nu er det jo ikke sådan, at man har retskrav på at få et fleksjob. Og nej, man kan heller ikke få penge med tilbagevirkende kraft, selv om man har gået uden offentlig indtægt i 38 måneder. Om 38 måneder er lang tid, kan jeg ikke udtale mig om, når jeg ikke har set sagen. Men det kan jo også tage fem år eller ti år,« siger Ole Andersen.
 
Viggo Thinggaard, fællesfmd. for HK-Østjylland tilkendegiver i et indlæg i Randers Amtsavis som reaktion på arbejdsmarkedschef Ole Andersens udtalelse af 29.8.2014:
 
”For at være helt ærlig finder vi tonen lettere arrogant.” og Viggo Thinggaard tilføjer  ”Sagen er ingen undtagelse. Vores erfaring i HK Østjylland er, at blandt de kommuner vi dækker, er Randers Kommune blandt dem med den mest langsommelige sagsbehandling.”
 
Hvad er borgmesterens kommentar til forannævnte fra HK-Østjylland?
 

Dernæst bedes følgende oplyst:
 
Hvad er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i perioden 1.1.2013-30.8.2014 i Randers Kommune fra borgerens sygemelding og indtil en afgørelse foreligger i forbindelse med visitation til førtidspension og fleksjob?
 
Hvor mange visitationer til henholdsvis fleksjob og førtidspension i perioden 1.1..2013-30.8.2014 sker senest 26 uger efter sygemelding, 1 år efter sygemelding, 1½ år efter sygemelding, 2 år efter sygemelding, 3 år efter sygemelding, 4 år efter sygemelding, 5 år efter sygemelding, 6 år efter sygemelding, 7 år efter sygemelding, 8 år efter sygemelding, 9 år efter sygmelding og mere end 10 år efter sygemelding?
 
 
 
Venlig hilsen
 
Bjarne Overmark, byrådsmedlem BeboerlistenOmann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009