Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


31. maj 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Sådan gør vi ikke i Randers.

Ingen bør ryge på gaden på grund af kontanthjælpsreformen, mener Kim Kristensen, formand for Randers Lejerforening og byrådsmedlem for Beboerlisten.

Når lejere ikke kan betale huslejen og er i risiko for at blive sat ud af deres lejemål, skal kommunen lave en grundig vurdering af den enkeltes behov for hjælp. Det er lovens bestemmelse, men sådan gør vi ikke i Randers.
 
Derfor må vi nu igen se Randers udstillet som kommunen, der handler hensynsløst over for de borgere, der har mest brug for fællesskabets beskyttelse. Vi kan da konstatere, at borgmesteren får al den presseomtale, han så varmt har ønsket sig for byen.
 
Og igen er det Ankestyrelsen, der må gøre opmærksom på, at loven også gælder i Randers  - selv når et drejer sig om dem, der har sværest ved at gøre modstand. Og igen skyldes problemet, at et flertal i Byrådet er påfaldende uengagerede, når sikringen af de mest udsatte borgere kommer til diskussion i salen.
 
Til byrådsmødet mandag den 20.1. 2014 stillede jeg følgende forslag til vedtagelse:
 
”Kommunalbestyrelsen pålægger direktionen at udarbejde en handleplan, så ingen borger i Randers kommune må forlade sin bolig som følge af kontanthjælpsreformen”.
 
Forslaget blev uden diskussion nedstemt af det faste flertal efter, at borgmesteren havde oplæst forvaltningens svar:
 
”Forvaltningen arbejder for at sikre, at færrest mulige borgere må forlade deres bolig som følge af kontanthjælpsreformen. Dette sker indenfor rammerne af bl.a. Lov om aktiv socialpolitik § 81a (enkeltydelse) og § 34 (merudgift)”.
Det er så ikke helt rigtigt – ifølge Ankestyrelsen.
 
I forbindelse med forslaget stillede jeg også disse to spørgsmål:

1.    Hvor mange husstande vil blive omfattet af de nedskæringer, der er konsekvens af kontanthjælpsreformen?

2.    Hvor mange af disse husstande omfatter hjemmeboende børn under 18 år?

Svar: ”Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at svare på spørgsmålene.”
 
Og det har de tilsyneladende stadig ikke. Jeg har i hvert fald ikke modtaget noget svar. Og hvordan skal man så forebygge udsmidningerne?
 
Beboerlisten anmoder nu borgmesteren om at sætte en sag på dagsordenen til byrådsmødet den 16. juni:
 
Borgmesteren bedes give en redegørelse for Randers Kommunes hidtidige og fremtidige praksis i relation til borgere, der via fogedretten udsættes fra deres bolig”.

 Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009