Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


14. maj 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Højesterets dom i sag om blanketter

Så blev det slået fast, at brug af standardiserede tekster og blanketter, der pålægger lejere flere forpligtelser end der står i lejeloven, er ulovlige.

Højesteret har afsagt dom i en sag, der omhandler brug af uautoriserede blanketter ved indgåelse af en lejeaftale, en dom,  som kan få potentiel betydning i andre tilsvarende sager.
 
Sagen har først været ført i boligretten i Århus, hvor advokat Lasse Frandsen på sin klients vegne fik medhold.

Senere har den været en tur i Landsretten, som gav sagsøgte A/S Holme Mølleparken medhold, men nu har Højesteret altså stadfæstet boligrettens dom fra marts 2011.
 
Sagen handler som nævnt om brugen af blanketter, et forhold, der er beskrevet i lejelovens §5. Heraf fremgår det klart, at hvis der bruges blanketter ved indgåelse af en lejeaftale, skal de bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end i loven, fremhæves for at være gyldige.
 
Lasse Frandsen forklarer, at særligt større udlejere ofte copy paster en standardiseret tekst ind i lejekontrakterne. Disse kontrakter individualiseres tit kun med hensyn til f.eks. lejlighedens antal kvadratmeter, lejens størrelse samt navn og adresse på lejeren.

Til gengæld indeholder den  standardiserede tekst ofte nogle ting, der ikke er relevante for det pågældende lejemål og som pålægger lejeren flere forpligtelser, end han/hun har i henhold til lejeloven. 

Lejeren vil i sådanne tilfælde ofte komme til at opfatte lejekontrakten som enten en helt “normal” standard eller som noget nærmest lovmæssigt og blot sætte sin underskrift i god tro.

Der er med andre ord ikke tale om, at der efter forhandling er indgået en individuel aftale mellem udlejer og lejer.
Bruges der i forbindelse med indgåelse af en lejeaftale en blanket, skal der være tale om en blanket, der er autoriseret af ministeriet, slår Lasse Frandsen fast.
 
I den konkrete sag fra Højesteret, slår retten fast, at den pågældende lejekontrakt efter en helhedsvurdering ikke fremtræder som udarbejdet individuelt for lejemålet, men på en sådan måde, at lejeren måtte opfatte lejevilkårene som standardiserede jævnfør lejelovens $5, stk. 3. Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009