Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


1. maj 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Undersøgelse af kommunernes brug af virksomhedsrettet aktivering

Helle Nielsen, Randers - Byrådskandidat for Beboerlisten - Medlem af bestyrelsen og folketingskandidat, Enhedslisten Randers - Formand for Landsforeningen Lediges Vilkår.

Beskæftigelsesministeriet har lavet aftale med Enhedslisten om, at der skal iværksættes en undersøgelse af, hvorvidt lovgivningen overholdes ved virksomhedspraktik og løntilskud,. Så det forhindres, at man fortrænger ordinært ansatte.
 
12 kommuner, heriblandt også Randers, har sendt klager ind til Ankestyrelsen. Undersøgelsen viser, at lovgivningen i forhold til bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud er overholdt i 64 sager, svarende til 58 procent af de 111 sager.
 
Der er således samlet set 47 afgørelser, svarende til 42 procent, der enten ville blive ændret ved en eventuel behandling i Ankestyrelsen eller hjemvist til ny behandling i kommunerne.
 
Randers Kommune har indsendt 12 sager. Resultat af undersøgelsen for Randers Kommune viser, at i 10 sager (83 %) er afgørelsen i overensstemmelse med regler og praksis. I 2 sager (17 %) ville afgørelsen blive ændret eller hjemvist.
 
Umiddelbart har Randers scoret et godt resultat. Men 12 sager er dog ikke repræsentativt. Derudover er sagerne nogle, som kommunen selv har udvalgt. Og så er der jo alle de sager, som aldrig bliver sendt ind, fordi borgerne enten ikke har resurser til at klage eller nok viden om, hvordan og hvornår man klager.
 
Merbeskæftigelse i en offentlig virksomhed; altså hvor mange i støttet beskæftigelse man må have i eksempelvis en børnehave, vurderes i forhold til arbejdsstedets aktuelle budget. Der vil i offentlige virksomheder således kunne ske ansættelse med løntilskud, selvom der er gennemført personalereduktioner, hvis den offentlige virksomheds budget herefter er tilpasset reduktionerne.
 
Det er meget problematisk, at der i ingen af de 38 sager, hvor kommunerne har bevilget ansættelse med løntilskud i en offentlig virksomhed, foreligger budget for den enkelte offentlige virksomhed, og i næsten alle sager er det sket udelukkende på baggrund af oplysningerne i arbejdsgivers tilbud.
 
I Randers Kommune er antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering steget kraftigt: I januar 2008 var der 349 personer i virksomhedsrettet aktivering. Det er steget til 1625 personer i dec. 2012. Altså næsten en 5 dobling.
 
På baggrund af ovenstående har jeg en mistanke om, at der er sket fortrængninger af fastansat personale på vores arbejdspladser i Randers Kommune!Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009