Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


18. november 2013   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Nej til lejestigninger på 75%

Nu har Randers Lejerforening brug for din hjælp!

Randers Lejerforening har brug for din hjælp til byrådsvalget, hvis vi skal undgå, at huslejerne skal eksplodere i Randers kommune. Selv om Randers Lejerforening er blandt landets stærkeste lejerorganisationer, kan valget til kommunalbestyrelsen i år kuldkaste de resultater, lejerne har opnået gennem de sidste 50 år.
 
Borgerlige politikere er begyndt at lufte tanken om at gøre det umuligt for os at føre de sager, der forhindrer de alvorligste lejestigninger og årligt sikrer lejerne millioner af kroner i tilbagebetaling af ulovligt opkrævet leje. De synes, at lejeniveauet i Randers er for lavt – at huslejerne skal sættes op.
 
Byrådet beslutter om reglerne om omkostningsbestemt leje skal gælde i Randers. Reglerne siger, at huslejen skal fastsættes i forhold til udlejers udgifter til at drive ejendommen, og de har stor betydning for lejeniveauet i byen. For eksempel vandt lejerforeningen og lejerne i et par større ejendommme, på Mariagervej og Fuglebakken, i foråret nogle vigtige sager om lejestigninger på op til 250%. På grund af den omkostningsbestemte leje, endte det med, at lejen blev sat ned i stedet for.
 
Og det er ikke enkeltstående sager. Sidste år behandlede Huslejenævnet i Randers ca. 800 sager. Får de borgerlige magt som de har agt, mister Randers Lejerforening vores vigtigste redskab til at holde huslejerne i ro. I Herning, der har eksperimenteret med at ”sætte lejen fri”, har Huslejenævnet lige godkendt lejestigninger på 75%.
 
 
 
Beboerlisten (L) er Randers Lejerforenings liste.
 
Den er oprettet af Randers Lejerforening, og dens politik er vedtaget på lejerforeningens generalforsamling. De første syv kandidater på Beboerlisten (L) arbejder i lejerforeningens kontorer eller bestyrelse. Længere nede på listen finder vi endnu flere af af de aktive i Torvegade 14 eller tillidsrepræsentanter for lejerne rundt om i byen. Det er vigtigt, at nogle af dem kommer i byrådet.
 
 

STEM SOM LEJER

 STEM PÅ BEBOERLISTEN (L) DEN 19. NOVEMBER
 
 
 

Med venlig hilsen:
 

Martin Greve Laursen  - sagsbehandler
 

Søren Jørgensen  -Best.medlem Randers Lejerforening  -medl. af Huslejenævnet
 
 
Kai Jensen  -Kasserer i Randers Lejerforening
 

Nicoline Erdman Andersen - sagsbehandler
  
 
Bjarne Overmark  - næstfmd. Randers Lejerforening
 

Kim Kristensen  - fmd. Randers Lejerforening  -medl. af Huslejenævnet
 
 
Stefan Heilskov-Rousing  - sagsbehandler
 
 
Jens Laursen  -bestyrelsesmedl. Randers Lejerforening
 
 Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009